Інструкція для посади "Формувальник ручного формування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Формувальник ручного формування 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією формувальника ручного формування 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи виготовлення різних форм за моделями, шаблонами, взірцями та каркасом для особливо складних та відповідальних відливок;
      - розрахунок найбільш раціональних ливникових систем.

1.4. Формувальник ручного формування 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Формувальник ручного формування 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Формувальник ручного формування 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Формувальник ручного формування 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Формує вручну особливо складні, відповідальні та великі форми в одиночному виробництві для відливок з різних металів в зібраних опоках та в ґрунті (в цегляній кладці) за моделями та шаблонами, зі складними стрижнями.

2.2. Обробляє та складає форми для великих багатотільних, тонкостінних та інших особливо складних деталей, які вимагають високої точності і чистоти відливки, з великою кількістю стрижнів, які перехрещуються, на спеціальному кріпленні.

2.3. Обробляє та складає особливо відповідальні та великі форми для відливки, яка підлягає гідравлічним випробуванням під великим тиском, та форми для особливо складних, дослідних та експериментальних відливок.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Формувальник ручного формування 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Формувальник ручного формування 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Формувальник ручного формування 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Формувальник ручного формування 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Формувальник ручного формування 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Формувальник ручного формування 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Формувальник ручного формування 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Формувальник ручного формування 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Формувальник ручного формування 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Формувальник ручного формування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Формувальник ручного формування 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Формувальник ручного формування 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Формувальник ручного формування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Формувальник ручного формування 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Формувальник ручного формування 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Формувальник ручного формування 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення форм: Архітрави з масою понад 50 т.

5.2. Ахтерштевні і кронштейни суднові.

5.3. Балки п'ятові прокатних станів.

5.4. Блоки циліндрів суднових дизелів.

5.5. Боковини литих візків.

5.6. Гвинти гребні з діаметром понад 2000 мм.

5.7. Камери спіральні турбін.

5.8. Конуси та воронки великі засипних апаратів доменних печей.

5.9. Корпуси турбін довжиною понад 1500 мм.

5.10. Напівкільця для дробарок з масою понад 30 т.

5.11. Планшайби карусельних верстатів з двох половин.

5.12. Рами фундаментні двигунів.

5.13. Станини пресів з масою понад 50 т.

5.14. Станини робочих клітей прокатних станів.

5.15. Траверси пресів.

5.16. Турбонасоси великої потужності.

5.17. Циліндри конденсаторів для турбін потужністю понад 100 000 кВт.

5.18. Цапфи сталерозливальних ковшів.

5.19. Шестірні та колеса зубчасті, з литим зубом, багатодискові з діаметром понад 2000 мм.