Інструкція для посади "Формувальник машинного формування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Формувальник машинного формування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією формувальника машинного формування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та кінематичну схему формувальних машин різних типів;
      - способи виготовлення форм для складних відливок на формувальних машинах великої вантажопідйомності та особливо складних, тонкостінних та відповідальних відливок на машинах середньої вантажопідйомності;
      - правила визначення якості формувальних матеріалів за допомогою контрольних приладів;
      - режими роботи формувальних машин великої вантажопідйомності;
      - способи кріплення та вентиляції форм для особливо складних тонкостінних та відповідальних відливок;
      - вимоги до оброблення та складання форм для складних та тонкостінних відливок;
      - основні ливарні властивості металу.

1.4. Формувальник машинного формування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Формувальник машинного формування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Формувальник машинного формування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Формувальник машинного формування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє форми для складних відливок на формувальних машинах вантажопідйомністю понад 750 до 1200 кг, форми особливо складних тонкостінних та відповідальних відливок на машинах вантажопідйомністю понад 300 кг.

2.2. Готує до набивання та набиває форми на формувальних машинах різної вантажопідйомності для відливок будь-якої складності.

2.3. Обробляє та складає форми для складних та тонкостінних відливок.

2.4. Установлює стрижні з перевіркою за допомогою складних шаблонів.

2.5. Виготовляє складні та великі форми за допомогою піскомета.

2.6. Виявляє причини неполадок в роботі формувальних машин та бере участь в їх усуненні.

2.7. Стежить за станом модельно-опокової оснастки.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Формувальник машинного формування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Формувальник машинного формування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Формувальник машинного формування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Формувальник машинного формування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Формувальник машинного формування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Формувальник машинного формування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Формувальник машинного формування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Формувальник машинного формування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Формувальник машинного формування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Формувальник машинного формування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Формувальник машинного формування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Формувальник машинного формування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Формувальник машинного формування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Формувальник машинного формування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Формувальник машинного формування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Формувальник машинного формування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Барабани гальмові - складання форм.

5.2. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння - машинне формування.

5.3. Гвинти гребні - машинне формування.

5.4. Відливки суднової арматури середньої складності - машинне формування.

5.5. Вставки поршневі, поршні та гільзи дизеля тепловоза - складання форм та машинне формування.

5.6. Головки блоку циліндрів тракторних та автомобільних двигунів - машинне формування.

5.7. Головки циліндрів моторів повітряного охолодження - машинне формування.

5.8. Ланки гусениць тракторів - машинне формування.

5.9. Маточини задніх коліс автомашин - складання форм.

5.10. Картери коробок передач - складання форм.

5.11. Ковші екскаваторів - складання форм.

5.12. Коробки передач, фартухи каретки, задні бабки металорізальних верстатів - машинне формування.

5.13. Корпуси автозчепів та інжекторів - машинне формування.

5.14. Корпуси підшипників - машинне формування.

5.15. Кришки, корпуси та коробки суднової арматури - машинне формування.

5.16. Кожухи та бугелі суднової арматури - машинне формування.

5.17. Кронштейни рам та бугелів - машинне формування.

5.18. Палети агломераційних машин - машинне формування.

5.19. Поперечини, комінгси, які мають понад 5 до 10 стрижнів, - машинне формування.

5.20. Радіатори опалювальні - виготовлення, складання.

5.21. Стакани, тарілки, трійники спеціального призначення з високолегованих сталей - машинне формування.

5.22. Циліндри пускових двигунів - машинне формування.