Інструкція для посади "Зварник на лазерних установках 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Зварник на лазерних установках 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принцип роботи лазерної установки;
      - основні правила керування установкою;
      - читання програми за роздрукуванням;
      - способи повернення програмоносія до першого кадру;
      - основи знань з електротехніки та оптики в межах роботи, яку виконує;
      - основні фізичні властивості матеріалів деталей, які обробляє;
      - вимоги до деталей, які обробляє;
      - види лазерного оброблення;
      - порядок проведення профілактичних робіт;
      - правила роботи з високовольтним устаткуванням;
      - особливості роботи установок з програмним керуванням;
      - допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Зварник на лазерних установках 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Зварник на лазерних установках 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Зварник на лазерних установках 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Зварник на лазерних установках 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде з пульта керування процес лазерного зварювання, прошивання отворів, різання, термооброблення, гравірування та іншого технологічного оброблення деталей та виробів з різних матеріалів різної товщини, які не підлягають випробуванням, на налагоджених однотипних установках, в тому числі з програмним керуванням.

2.2. Виконує контурне обрізання за розміткою простих об'ємних виробів після формоутворення.

2.3. Готує установки для виконання заданих операцій: чистить оптичні елементи, вмикає системи, які обслуговує, тощо.

2.4. Установлює і знімає деталі після оброблення.

2.5. Обслуговує живильні пристрої високої напруги.

2.6. Стежить і контролює роботу лазерної установки за вимірювальними приладами, цифровими табло, сигнальними лампами.

2.7. Визначає мікротвердість деталей, які обробляє, на приладі.

2.8. Готує мікрошліфи.

2.9. Замінює об'єктив, насаджує телескоп та проводить інші регламентні роботи, які не вимагають додаткового підналагодження установки.

2.10. Веде журнал обліку роботи установки.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Зварник на лазерних установках 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Зварник на лазерних установках 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Зварник на лазерних установках 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Зварник на лазерних установках 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Зварник на лазерних установках 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Зварник на лазерних установках 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Зварник на лазерних установках 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Зварник на лазерних установках 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Зварник на лазерних установках 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Зварник на лазерних установках 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Зварник на лазерних установках 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Зварник на лазерних установках 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Зварник на лазерних установках 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Зварник на лазерних установках 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Зварник на лазерних установках 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Зварник на лазерних установках 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Дріт, листи - різання і зварювання встик.

5.2. Матриці, пуансони штампів - термооброблення.

5.3. Обшивка паливних баків з прямолінійними різами трапецеподібної форми - різання.

5.4. Фрези, свердла, розгортки, мітчики та інший інструмент - термооброблення.