Інструкція для посади "Зварник на лазерних установках 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Зварник на лазерних установках 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зварника на лазерних установках 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості, кінематичну, електричну і оптичну схеми лазерних установок і способи їх налагодження;
      - способи виміряння вихідних параметрів і правила перевірки на точність лазерних автоматів;
      - основні характеристики установок і юстирувальних оптичних пристроїв;
      - правила визначення режимів роботи устаткування, яке обслуговує;
      - розрахунки, які пов'язані з вибором режиму для проведення технологічних операцій;
      - вплив енергетичних і просторових характеристик випромінювання на характер оброблення;
      - правила застосування і регулювання спеціального контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - способи випробування виробів, які пройшли лазерне оброблення.

1.4. Зварник на лазерних установках 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Зварник на лазерних установках 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Зварник на лазерних установках 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Зварник на лазерних установках 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде з пульта керування процес лазерного зварювання, прошивання отворів, різання, термооброблення, гравірування і іншого оброблення складних деталей і виробів з різних матеріалів різної товщини, які підлягають випробуванням на вакуумну щільність на лазерних установках різного типу, в тому числі з програмним керуванням.

2.2. Виконує лазерне зварювання виробів, які призначені для роботи під тиском, з ударним і вібраційним навантаженням.

2.3. Виконує контурне різання за розміткою складних виробів після формоутворення.

2.4. Вибирає режими роботи установки залежно від матеріалу і конструкції деталей, які обробляє.

2.5. Контролює проведення технологічних процесів за допомогою оптичної системи.

2.6. Змінює фокус установки в процесі її роботи.

2.7. Контролює стан блоків установки і системи охолодження за показаннями приладів.

2.8. Налагоджує установки і контрольно-вимірювальну апаратуру.

2.9. Проводить регламентні роботи з підтримки установок в робочому стані.

2.10. Юстирує резонатори і системи транспортування і фокусування випромінювання.

2.11. Регулює блоки живлення лазерів.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Зварник на лазерних установках 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Зварник на лазерних установках 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Зварник на лазерних установках 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Зварник на лазерних установках 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Зварник на лазерних установках 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Зварник на лазерних установках 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Зварник на лазерних установках 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Зварник на лазерних установках 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Зварник на лазерних установках 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Зварник на лазерних установках 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Зварник на лазерних установках 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Зварник на лазерних установках 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Зварник на лазерних установках 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Зварник на лазерних установках 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Зварник на лазерних установках 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Зварник на лазерних установках 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Балони скляні, мініатюрні, складної конфігурації - зварювання на оправці.

5.2. Вали карданні автомобілів - зварювання.

5.3. Волоки алмазні та з надтвердих матеріалів з діаметром до 100 мкм - оброблення каналу.

5.4. Кільця з різних стекол, кварцу, ситалу - різання.

5.5. Контакти, контактотримачі, контактні пружини - зварювання.

5.6. Корпуси машин і агрегатів - зварювання під час монтажу.

5.7. Корпуси мікросхем - герметизація зварюванням.

5.8. Мікросхеми - зварювання елементів схеми понад 25 точок на 1 кв.см.

5.9. Резонатори кварцові - прошивання і наплавлення отворів.

5.10. Різці, фрези, розгортки з пластинами твердого сплаву і інший інструмент з неоднорідних матеріалів і сплавів - зварювання.

5.11. Труби - зварювання.

5.12. Фланці рам паливних баків з криволінійними зовнішніми і внутрішніми контурами - різання.