Інструкція для посади "Газозварник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Газозварник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газозварника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову газозварювальної апаратури, яку обслуговує;
      - будову зварних швів та способи їх випробування;
      - основні властивості металів, які зварює;
      - правила підготовки деталей та вузлів під зварювання та наплавлення;
      - правила вибору режиму нагрівання металу залежно від його марки, товщини;
      - причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій в виробах, які зварює, та заходи їх запобігання;
      - основні технологічні прийоми зварювання та наплавлення деталей зі сталі, кольорових металів та чавуну.

1.4. Газозварник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Газозварник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Газозварник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Газозварник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує газове зварювання середньої складності вузлів, деталей та трубопроводів з вуглецевої та конструкційної сталі та простих деталей з кольорових металів та сплавів в усіх просторових положеннях зварного шва, крім стельових.

2.2. Усуває раковини та тріщини в деталях та вузлах середньої складності наплавленням.

2.3. Наплавляє твердими сплавами прості деталі.

2.4. Виконує попереднє та супутнє підігрівання під час зварювання деталей з додержанням заданого режиму.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Газозварник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Газозварник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Газозварник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Газозварник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Газозварник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Газозварник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Газозварник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Газозварник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Газозварник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Газозварник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Газозварник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Газозварник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Газозварник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Газозварник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Газозварник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Газозварник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура з олов'яних бронз та латуні кременистої під пробний тиск до 1,6 МПа (15,5 атм) - усунення дефектів наплавленням.

5.2. Вали колінчасті двигунів та кулачкові вали автомобілів - наплавлення спецсталями дефектних напівоброблених поковок.

5.3. Глушники - зварювання.

5.4. Двигуни внутрішнього згоряння (паливна та повітряна система) - зварювання.

5.5. Деталі автомобілів (горловини маслонагрівача, картер коробки, кришки картера) - усунення дефектів наплавленням.

5.6. Диски гальмові бронзові - усунення раковин.

5.7. Кожухи еластичних муфт - зварювання.

5.8. Кулі газифікаторів латунні (відкриті) - наплавлення.

5.9. Маточини заднього колеса, задній міст та інші деталі автомобіля - паяння ковкого чавуну.

5.10. Мости задні автомобілів - усунення раковин у відливках.

5.11. Облицювання радіатора автомобіля - усунення тріщин.

5.12. Поплавці регулятора рівня (арматура) - зварювання.

5.13. Рамки профільні вікна кабіни водія - зварювання.

5.14. Рами пантографів - зварювання за шаблоном.

5.15. Резервуари для негорючих рідин та гальмових систем рухомого складу - зварювання.

5.16. Сальники валів перегородні - наплавлення корпусу та натискної втулки.

5.17. Труби вентиляційні - зварювання.

5.18. Труби газовихлопні мідні - зварювання.

5.19. Труби зв'язані димогарні в котлах та труби пароперегрівачів - зварювання.

5.20. Труби гальмової магістралі - зварювання.

5.21. Трубопроводи безнапорні для води (крім магістральних) - зварювання.

5.22. Трубопроводи зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації - зварювання в цехових умовах.