Інструкція для посади "Шихтувальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шихтувальник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією шихтувальника 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи устаткування, яке обслуговує;
      - види, властивості та призначення шихтових матеріалів, які застосовуються для виплавлення металу, їх розміщення в бункерах і на шихтовому дворі;
      - правила складування та зберігання кожного виду шихтових матеріалів;
      - правила зважування шихти і поводження з вибухонебезпечними матеріалами;
      - раціональні способи розбирання шихтових матеріалів;
      - способи визначення складових частин шихти за зовнішніми ознаками і основні вимоги до їх якості;
      - схему розміщення та правила обслуговування транспортно-живильного устаткування та іншого устаткування;
      - встановлену сигналізацію.

1.4. Шихтувальник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Шихтувальник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Шихтувальник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Шихтувальник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає шихту вручну з окремих компонентів, зважує, насипає їх шарами та перемішує в мішалках.

2.2. Готує шихтові матеріали за заданим рецептом для печей та вагранок методом дроблення феросплавів, флюсів, металевого брухту, легованих домішок та інших матеріалів на дробарках, дробильних агрегатах, дробильно-сортувальних установках; сортує та зважує їх.

2.3. Завантажує шихтові, додаткові, заправні матеріали та розкислювачі в мульди ємністю до 1 м або короби та подає їх краном або вагонеткою на робочий майданчик.

2.4. Спускає порожні мульди з робочого майданчика.

2.5. Розвантажує брухт та завантажує його в вагони, завантажує металобрухт в мульди та мульди в вагони за допомогою кранів на майданчиках підготовки шихти у разі відсутності спеціалізованих шихтових дворів в сталеплавильних цехах.

2.6. Завантажує шихту в бункери, короби та дозувальні візки за допомогою транспортно-живильних механізмів, стежить за їх роботою.

2.7. Регулює подачу та усуває затори матеріалів в бункерах.

2.8. Вилучає сторонні включення з шихтових матеріалів.

2.9. Розвантажує та складує матеріали, що прибувають на шихтовий двір.

2.10. Виявляє вибухонебезпечні матеріали та металобрухт, небезпечне їх зберігання, відвантаження та розвантаження.

2.11. Проводить облік витрат матеріалу за зміну.

2.12. Бере участь в заправленні та завалюванні шихти.

2.13. Очищає від скрапу та сміття мульди, вагонетки, залізничні шляхи шихтового двору та шихтових відкрилків.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Шихтувальник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шихтувальник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шихтувальник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шихтувальник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шихтувальник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шихтувальник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шихтувальник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шихтувальник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шихтувальник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Шихтувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Шихтувальник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Шихтувальник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Шихтувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Шихтувальник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Шихтувальник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Шихтувальник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.