Інструкція для посади "Газозварник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Газозварник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газозварника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи установлення режимів зварювання металів залежно від конфігурації та товщини деталей, які зварює;
      - способи зварювання кольорових сплавів, чавуну;
      - випробування зварних швів з кольорових металів та сплавів;
      - основні відомості про метали, які зварює;
      - основні відомості про методи одержання та зберігання найбільш розповсюджених газів, які застосовує під час газового зварювання (ацетилену, водню, кисню, пропан-бутану тощо);
      - види дефектів у зварних швах, методи запобігання та їх усунення;
      - читання креслень.

1.4. Газозварник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Газозварник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Газозварник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Газозварник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує газове зварювання складних деталей, конструкцій та трубопроводів з вуглецевих та конструкційних сталей та деталей середньої складності з кольорових металів та сплавів в усіх просторових положеннях зварного шва.

2.2. Наплавляє твердими сплавами з застосуванням керамічних флюсів в захисному газі деталі та вузли середньої складності.

2.3. Усуває дефекти в великих чавунних та алюмінієвих відливках під механічне оброблення та пробний тиск наплавленням.

2.4. Усуває раковини та тріщини наплавленням в оброблених деталях та вузлах.

2.5. Виконує гаряче правлення відповідальних та складних конструкцій.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Газозварник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Газозварник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Газозварник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Газозварник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Газозварник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Газозварник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Газозварник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Газозварник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Газозварник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Газозварник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Газозварник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Газозварник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Газозварник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Газозварник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Газозварник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Газозварник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура трубопроводів запірна з кольорових металів та сплавів під пробний тиск понад 1,6 до 4,9 МПа (понад 15,5 до 48,4 атм) - усунення дефектів наплавленням.

5.2. Бабітове заливання підшипників - наплавлення.

5.3. Блоки циліндрів двигунів автомобілів - усунення раковин у відливках.

5.4. Вали колінчасті - наплавлення шийок.

5.5. Вироби з кольорових сплавів тонкостінні (кришки повітроохолоджувачів, підшипникові щити, вентилятори турбогенераторів) - наварювання тіла латунню або силуміном.

5.6. Вироби чавунні великі (рами, шківи, маховики, шестірні) - усунення раковин та тріщин.

5.7. Вкладиші бронзові та латунні - наплавлення на стальні підшипники.

5.8. Деталі та вузли з кольорових металів - зварювання з послідовним випробуванням під тиском.

5.9. Золотникові рамки, маятники - зварювання.

5.10. Зуби чавунних шестерень - наплавлення.

5.11. Картери великих моторів та корпуси механічної передачі тепловозів - зварювання.

5.12. Корпуси щіткотримачів, сегменти реверсів, ротори електродвигунів - наплавлення.

5.13. Котушки полюсів електричних машин з штабової міді - зварювання перемичок.

5.14. Кулі, поплавці та цистерни зі спеціальних алюмінієвих сплавів - зварювання.

5.15. Меблі з алюмінію - зварювання.

5.16. Підігрівачі - зварювання обойми, водогрійної труби з обоймою, конусом, кільцями та фланцями.

5.17. Підшипники та вкладиші буксові, дишлові - наплавлення по рамці та наплавлення тріщин.

5.18. Поршні пневматичних молотів - усунення раковин та тріщин.

5.19. Рамки ілюмінатори з алюмінієвих сплавів - зварювання.

5.20. Резервуари повітряні тролейбусів - зварювання.

5.21. Сітки металеві одинарні та кручені для целюлозно-паперового виробництва - паяння кінців срібним припоєм.

5.22. Трубки під датчики з радіоактивним ізотопом - усунення.

5.23. Трубні елементи котлів, бронелисти тощо - гаряче правлення.

5.24. Трубопроводи зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання і теплофікації - зварювання під час монтажу.

5.25. Трубопроводи технологічні (V категорії) - зварювання.

5.26. Трубопроводи зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання в цехових умовах.

5.27. Холодильники латунні - зварювання швів під гідровипробування тиском понад 2,5 МПа (24,2 атм).