Інструкція для посади "Шихтувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шихтувальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією шихтувальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову устаткування, яке обслуговує;
      - фізичні та хімічні властивості компонентів шихти та їх призначення;
      - схему руху шихтових матеріалів;
      - розміщення і ємність бункерів;
      - граничні норми навантаження устаткування та підйомно-транспортних механізмів;
      - режим сушіння, послідовність завалювання в печі та вагранки шихтових матеріалів;
      - шкідливі домішки в шихті та їх вплив на якість шихти;
      - вимоги Державних стандартів до якості шихтових матеріалів;
      - розміщення та ємність відсіків, бункерів та інших завантажувальних пристроїв;
      - черговість подачі компонентів шихти в змішувальні бігуни та мішалки;
      - схему автоматизації та блокування устаткування, яке обслуговує;
      - місця змащування устаткування та види мастильних матеріалів;
      - слюсарну справу.

1.4. Шихтувальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Шихтувальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Шихтувальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Шихтувальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес складання і сушіння шихти з окремих компонентів, складає присадки з різних солей в змішувальних бігунах, барабанах, мішалках, кульових млинах, сушильних печах, шафах та на іншому устаткуванні.

2.2. Завантажує шихтові, додаткові, заправні матеріали та розкислювачі в мульди ємністю від 1 до 3 куб.м та подає їх краном на робочий майданчик.

2.3. Завантажує шихту з одночасною підготовкою її в шихтових відділеннях сталеплавильних, феросплавних та ливарних цехів.

2.4. Веде процеси дозування та шихтування матеріалів з проведенням розрахунку шихти під керівництвом шихтувальника вищої кваліфікації.

2.5. Змішує компоненти шихти та забезпечує нормальне її зволоження.

2.6. Стежить за подачею матеріалів.

2.7. Управляє транспортно-живильними, вантажними та завантажувальними механізмами, шихтонавантажувальними машинами та іншим устаткуванням.

2.8. Здійснює скреперування матеріалів.

2.9. Відбирає проби.

2.10. Подає шихту з дозувальних візків до бункерів змішувачів та на плавильні майданчики.

2.11. Регулює рівномірну подачу шихти.

2.12. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, яке обслуговує, бере участь в його ремонті.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Шихтувальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шихтувальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шихтувальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шихтувальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шихтувальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шихтувальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шихтувальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шихтувальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шихтувальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Шихтувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Шихтувальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Шихтувальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Шихтувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Шихтувальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Шихтувальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Шихтувальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.