Інструкція для посади "Машиніст котлів IV група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст котлів IV група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Спеціальна підготовка з управління та стаж роботи за професією машиніста котлів III групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи й технічні характеристики котла і допоміжного устаткування;
      - теплові захисти й теплові схеми котельної установки, технологічний процес виробництва теплової і електричної енергії;
      - норми якості води й пари;
      - принцип роботи засобів вимірювань і принципові схеми теплового контролю і автоматики;
      - допустимі відхилення робочих параметрів котлоагрегатів;
      - властивості палива, що застосовується, і продуктів його згоряння;
      - техніко-економічні показники роботи котлоагрегату;
      - основи теплотехніки, механіки, електротехніки і водопідготовки.

1.4. Машиніст котлів IV група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст котлів IV група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст котлів IV група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст котлів IV група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить режим роботи котлів відповідно із заданим графіком навантаження, експлуатаційне обслуговування агрегатів і забезпечує їхню надійну та економічну роботу (Паропродуктивність котлів-рідке і газоподібне паливо-тиск пари до 6,0 МПа - понад 50 до 170 т/год., паропродуктивність котлів-тверде паливо-тиск пари до 6,0 МПа - понад 30 до 100 т/год., у разі обслуговування теплофікаційних котлів теплопродуктивність котла понад 50 Гкал/год.).

2.2. Здійснює пуск, зупинку, випробування, опресування устаткування, що обслуговується, і перемикання в теплових схемах.

2.3. Контролює показання засобів вимірювань, роботу автоматичних регуляторів і сигналізації.

2.4. Ліквідує аварійні ситуації.

2.5. Виявляє несправності в роботі устаткування і вживає заходів щодо їх усунення.

2.6. Здійснює виведення устаткування в ремонт.

2.7. Керує підлеглими робітниками.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст котлів IV група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст котлів IV група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст котлів IV група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст котлів IV група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст котлів IV група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст котлів IV група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст котлів IV група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст котлів IV група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст котлів IV група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст котлів IV група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст котлів IV група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст котлів IV група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст котлів IV група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст котлів IV група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст котлів IV група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст котлів IV група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.