Інструкція для посади "Редактор I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Редактор I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора II категорії - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні документи, що стосуються кінематографії, літератури і мистецтва;
      - розпорядження та інструкції Державного органу управління кінематографії;
      - досягнення в галузі режисури національного та світового кіномистецтва;
      - перспективи розвитку кіномистецтва;
      - технологію фільмовиробництва;
      - основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
      - авторське право і трудове законодавство;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Редактор I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Редактор I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Редактор I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Редактор I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і спрямовує творчий процес створення кінофільмів з метою забезпечення їх високого художнього рівня і документальної правдивості.

2.2. Бере участь у розробленні поточних і перспективних тематичних планів, залучає авторів до написання сценаріїв до кінофільмів.

2.3. Підбирає літературний матеріал і авторські заявки, котрі можуть бути основою для написання сценаріїв.

2.4. Подає постійну творчу допомогу автору сценарію.

2.5. Досконало вивчає фактичний матеріал, на основі якого будується сценарій.

2.6. Працює з консультантами фільму.

2.7. Здійснює контроль за поданням сценарію у встановлений строк і забезпечує своєчасність письмових відповідей автору.

2.8. Подає разом з автором закінчений літературний сценарій на розгляд керівництву студії і за результатами обговорення готує письмовий висновок про сценарій.

2.9. Рекомендує кандидатури кінорежисерів для роботи над літературним сценарієм.

2.10. Бере участь у розробці і обговоренні режисерського сценарію.

2.11. Готує письмовий висновок про режисерський сценарій.

2.12. Досягає творчої відповідності режисерського сценарію затвердженому літературному сценарію, а також найбільш доцільного виробничого вирішення фільму згідно з цим сценарієм.

2.13. Бере участь у створенні і обговоренні постановницького проекту, у виборі та оцінці акторських проб і відзнятого матеріалу.

2.14. Здійснює систематичний контроль за зйомками фільму з метою здійснення зйомок відповідно до літературної основи і режисерської розробки та у межах затвердженого корисного метражу по фільму.

2.15. Бере участь у перегляді відзнятого матеріалу і виборі дублів.

2.16. Інформує керівництво про порушення виробничо-економічних нормативів, затверджує дикторські тексти.

2.17. Контролює своєчасне і правильне внесення до картини необхідних змін у відповідності з рекомендаціями художньої ради.

2.18. Бере участь у перегляді і обговоренні готового фільму.

2.19. Погоджує в монтажно-тонувальному періоді всі сценарні поправки і скорочення корисного метражу як в окремих епізодах, так і в цілому по фільму.

2.20. Складає письмовий висновок, анотацію, лібрето по готовому фільму.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Редактор I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Редактор I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Редактор I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Редактор I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Редактор I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Редактор I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Редактор I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Редактор I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Редактор I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Редактор I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Редактор I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Редактор I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Редактор I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Редактор I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Редактор I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Редактор I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.