Інструкція для посади "Начальник цеху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник цеху" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - організацію творчо-технологічного процесу фільмовиробництва;
      - технологію виготовлення предметів і деталей оформлення та виробництва фільмів;
      - правила технічної експлуатації застосованого обладнання;
      - передовий досвід у галузі фільмовиробництва в Україні та за кордоном;
      - основи економіки та організації праці;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник цеху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник цеху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник цеху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник цеху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю цеху (служби, майстерні) з виготовлення або експлуатації технічного обладнання, приладів, апаратури в процесі виробництва фільмів.

2.2. Забезпечує своєчасне і якісне виконання сценарно-постановницьких завдань щодо виробництва фільму, художнього оформлення, а також поповнення і поточного ремонту декорацій, костюмів та іншого оформлення нових і раніше створених фільмів.

2.3. Забезпечує технічно відповідну експлуатацію устаткування, обладнання, виробничих засобів, відповідає за безпечні та здорові умови праці.

2.4. Здійснює підбір кадрів працівників, їх розстановку і доцільне використання.

2.5. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил трудового розпорядку.

2.6. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, дисциплінарних стягнень щодо порушників виробничої та трудової дисципліни.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник цеху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник цеху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник цеху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник цеху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник цеху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник цеху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник цеху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник цеху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник цеху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник цеху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник цеху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник цеху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник цеху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник цеху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник цеху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник цеху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.