Інструкція для посади "Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову зумпфового агрегату з вакуум-насосом, контрольно-вимірювальних приладів дренажних перекачувань (брудозбірників, водовідливних пристроїв) на лініях метрополітенів та режими їх роботи;
      - порядок підключення тимчасової кабельної лінії до джерел електроживлення і відключення від них;
      - порядок проведення ревізії і планово-запобіжного ремонту агрегатів;
      - основи гідравліки, електротехніки.

1.4. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує зумпфовими агрегатами з вакуум-насосом та чистить цистерну вручну.

2.2. Обслуговує та утримує в справному стані агрегат, його устаткування та прилади.

2.3. Підготовляє водовідливну установку до очищення брудозбірника.

2.4. Налагоджує і регулює вакуум-насос контрольно-вимірювальними приладами.

2.5. Регулює автоматичну сигналізацію та блокує наповнення цистерн.

2.6. Перевіряє готовність агрегату брудозбірника, водовідливних пристроїв і шлангів до роботи з відкачування брудової пульпи.

2.7. Записує результати перевірки у спеціальний журнал.

2.8. Підключає та відключає електроживлення агрегату, автоматики та сигналізації насосних установок.

2.9. Відкачує брудову пульпу з брудозбірника та водовідливних пристроїв у тунелях метрополітенів.

2.10. Перевіряє та налагоджує роботу устаткування дренажних перекачувань після обчищення.

2.11. Підготовляє агрегат до транспортного стану.

2.12. Обчищає цистерну від брудової пульпи вручну і вивозить у визначене місце.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст зумпфового агрегату 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.