Інструкція для посади "Оператор поста централізації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор поста централізації 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора поста централізації 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи СЦБ та зв'язку, правила їх експлуатації;
      - будову гальмових башмаків і правила користування ними;
      - інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт з технологічного обслуговування і ремонту пристроїв СЦБ в обсязі, встановленому Укрзалізницею;
      - правила перевезення вантажів;
      - правила та норми з охорони праці і технічно-розпорядний акт та технологічний процес станції в частині, яка стосується його роботи.

1.4. Оператор поста централізації 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор поста централізації 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор поста централізації 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор поста централізації 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Переводить централізовані стрілки і керує сигналами з пульта поста централізації або пульта місцевого керування - у разі обслуговування пультів місцевого керування стрілками у малодіяльних маневрових районах на станціях магістрального залізничного транспорту; постів централізації та пультів місцевого керування стрілками у напружених маневрових районах промислового залізничного транспорту.

2.2. Контролює правильність підготування маршрутів, згідно з показаннями приладів керування.

2.3. Закріплює рухомий склад на станційних коліях гальмовими башмаками за порядком та нормами, які встановлені технічно-розпорядним актом станції.

2.4. Подає звукові та видимі сигнали під час приймання, відправлення, пропускання поїздів та виконання маневрової роботи.

2.5. Перевіряє вільність колії, переводить централізовані стрілки курбелем та перевіряє правильність готування маршрутів в умовах порушення нормальної роботи пристроїв СЦБ.

2.6. Забезпечує безпеку руху в маневровому районі, який обслуговується відповідно до технічно-розпорядного акту та технологічного процесу роботи станції.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор поста централізації 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор поста централізації 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор поста централізації 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор поста централізації 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор поста централізації 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор поста централізації 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор поста централізації 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор поста централізації 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор поста централізації 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор поста централізації 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор поста централізації 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор поста централізації 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор поста централізації 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор поста централізації 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор поста централізації 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор поста централізації 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.