Інструкція для посади "Моторист поворотного круга 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Моторист поворотного круга 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією моториста поворотного круга 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову поворотного круга та його механізмів;
      - правила встановлення локомотивів на поворотній фермі круга;
      - правила змащування частин, що труться;
      - правила догляду за пристроями і механізмами поворотного круга;
      - режим роботи електродвигунів;
      - установлену сигналізацію під час роботи круга.

1.4. Моторист поворотного круга 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Моторист поворотного круга 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Моторист поворотного круга 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Моторист поворотного круга 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує поворотним кругом, який обладнаний електричним, пневматичним або ручним приводом з обсягом робіт понад 70 локомотивів за добу.

2.2. Регулює встановлення локомотива на поворотній фермі круга.

2.3. Обслуговує, утримує в справному стані та доглядає за обладнанням поворотного круга.

2.4. Регулює та випробовує круг, який обслуговується.

2.5. Здійснює складання та монтаж установлених у кабіні керування пускачів та кнопкових вимикачів.

2.6. Чистить та змащує частини поворотного круга, які труться.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Моторист поворотного круга 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Моторист поворотного круга 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Моторист поворотного круга 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Моторист поворотного круга 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Моторист поворотного круга 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Моторист поворотного круга 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Моторист поворотного круга 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Моторист поворотного круга 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Моторист поворотного круга 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Моторист поворотного круга 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Моторист поворотного круга 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Моторист поворотного круга 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Моторист поворотного круга 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Моторист поворотного круга 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Моторист поворотного круга 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Моторист поворотного круга 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.