Інструкція для посади "Верстатник широкого профілю 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Верстатник широкого профілю 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією верстатника широкого профілю 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію і правила перевірки на точність верстатів, які обслуговує;
      - способи установлення, кріплення та вивірення особливо складних деталей і інструменту та методи визначення послідовності оброблення;
      - будову, геометрію і правила термооброблення, заточування і доведення всіх видів нормального і спеціального різального інструменту;
      - правила визначення найвигідніших режимів різання за довідниками і паспортом верстату;
      - основні принципи калібрування особливо складних профілів;
      - правила і способи правки шліфувальних кругів для оброблення складних профілів;
      - способи досягнення установлених квалітетів і параметрів шорсткості.

1.4. Верстатник широкого профілю 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Верстатник широкого профілю 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Верстатник широкого профілю 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Верстатник широкого профілю 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє деталі на токарних і фрезерних верстатах особливо складні, експериментальні та деталі, які дорого коштують, та інструмент за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності) і шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 1 - 5-м квалітетами (0 - 1-м класами точності).

2.2. Нарізає відповідальні багатозахідні різьби складного профілю будь-якого модулю та кроку.

2.3. Фрезерує особливо складні великогабаритні відповідальні деталі, вузли, тонкостінні довгі деталі, які схильні до жолоблення та деформації, на унікальних фрезерних верстатах.

2.4. Шліфує і доводить зовнішні і внутрішні поверхні складної конфігурації, що сполучаються, з важкодоступними для оброблення та вимірювання місцями, які вимагають декількох перестановок та точного вивіряння з застосуванням оптичних приладів.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Верстатник широкого профілю 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Верстатник широкого профілю 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Верстатник широкого профілю 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Верстатник широкого профілю 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Верстатник широкого профілю 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Верстатник широкого профілю 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Верстатник широкого профілю 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Верстатник широкого профілю 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Верстатник широкого профілю 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Верстатник широкого профілю 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Верстатник широкого профілю 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Верстатник широкого профілю 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Верстатник широкого профілю 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Верстатник широкого профілю 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Верстатник широкого профілю 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Верстатник широкого профілю 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вали парових турбін високого та низького тиску - чистове оброблення під шліфування та нарізання різьби або обточування конусів по муфтах.

5.2. Вали розгінні - нарізання восьмизахідних різьб з кроком, який зростає.

5.3. Вали розподільні дизелів довжиною понад 6000 мм - остаточне оброблення.

5.4. Валки калібрувального стану - повне токарне оброблення.

5.5. Валки універсальних клітей для прокатування полегшених профілів - повне токарне оброблення.

5.6. Колеса зубчасті вимірювальні для цистерн - шліфування профільне зуба.

5.7. Копіри складної конфігурації, копірні барабани - фрезерування по контуру.

5.8. Корпуси, рамки, основини високочутливих навігаційних приладів - фрезерування.

5.9. Матриці, вставки та пуансони складної конфігурації з утопленими радіусами та багатогніздові - фрезерування.

5.10. Накати для профільного шліфування - шліфування профільне.

5.11. Протяжки евольвентні, гострошліцьові та шліцьові прямобічні - шліфування профільне.

5.12. Різці фасонні з профілем, особливо складної конструкції - виготовлення.

5.13. Ротори турбогенераторів потужністю 30 000 кВт та вище - фрезерування пазів під обмотування на роторно-фрезерних верстатах.

5.14. Статори турбогенераторів з водневим та форсованим охолодженням потужністю 30000 кВт і вище - фрезерування пазів, розточування отворів та шліфування шийок.

5.15. Черв'яки багатозахідні - шліфування.