Інструкція для посади "Довбальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Довбальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією довбальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, кінематичні схеми довбальних верстатів різних типів;
      - конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;
      - геометрію, правила термооброблення, заточування, доведення і установлення нормального і спеціального різального інструменту;
      - будову складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів;
      - систему допусків, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Довбальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Довбальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Довбальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Довбальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє на довбальних верстатах особливо складні деталі за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності), які потребують комбінованого кріплення та вивіряння в декількох площинах згідно з детальним кресленням за взірцем або за місцем.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Довбальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Довбальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Довбальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Довбальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Довбальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Довбальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Довбальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Довбальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Довбальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Довбальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Довбальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Довбальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Довбальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Довбальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Довбальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Довбальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баби молотів - довбання паза та внутрішньої ділянки в упор.

5.2. Борштанги з діаметром понад 100 мм - довбання квадратного отвору.

5.3. Букси вагонів - довбання напрямних.

5.4. Вінця зубчасті, зірочки і шестірні - довбання зубів за шаблоном.

5.5. Вкладиші підшипників висотою понад 400 мм - довбання пазів під заливання бабітом.

5.6. Гвинти гребні - довбання шпонкових пазів.

5.7. Головки шаржир-машин - повне оброблення пазів та по контуру.

5.8. Диски з декількома шпонковими канавками - довбання канавок.

5.9. Калібри конусні для гребних валів - довбання шпонкових канавок.

5.10. Корпуси і кришки підшипників висотою понад 200 мм - довбання.

5.11. Маточина стерна середніх і великих суден - довбання шпонкових пазів за розміткою та калібром.

5.12. Матриці компаундних штампів - довбання пазів зі шліцами.

5.13. Матриці, пуансони, ексцентрики, вставки прес-форм складної конфігурації - довбання по контуру.

5.14. Матриці пазових штампів - довбання пазів зі шліцами.

5.15. Матриці одинарного штампа з фігурним вікном - довбання вікна.

5.16. Муфти кріплення ножиць блюмінга - довбання внутрішнього корпусу.

5.17. Ободи зовнішні та внутрішні еластичних муфт - довбання корпусу.

5.18. Обойми прес-форм - довбання по фігурному внутрішньому контуру.

5.19. Оправки - довбання конічних отворів.

5.20. Оправки та подушки - довбання по зовнішньому та внутрішньому контуру.

5.21. Подушки та скидальники штампів складної конфігурації - довбання по зовнішньому та внутрішньому контуру.

5.22. Подушки натискного механізму прокатного стану - довбання.

5.23. Півмуфти трансмісійні - довбання по профілю внутрішнього зуба.

5.24. Пристрої ділильні - попереднє довбання модульних зубів.

5.25. Рейки зубчасті - попереднє довбання зубів.

5.26. Рейки підіймання конвертора - довбання зубів за шаблоном.

5.27. Сектори - довбання по контуру та зубів.

5.28. Фрези дискові тристоронні та з набірними ножами - довбання, рифлення пазів для ножів за калібром.

5.29. Шатуни - довбання багатогранних гнізд для вкладишів.

5.30. Шини хвостової частини агломераційної машини - довбання торців та скосів.

5.31. Штанги великого конусу доменної печі - довбання.

5.32. Шестірні і муфти - довбання шліцьових канавок.