Інструкція для посади "Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову однотипних верстатів, які обслуговує, і правила перевірки їх на точність;
      - будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв, складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - елементарні правила підбирання шестерень і правила підбирання ексцентриків, копірів та кулачків;
      - геометрію, правила термооброблення, заточування, доведення та установлення нормального і спеціального різального інструменту;
      - систему допусків і посадок, ступені точності, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Налагоджує відрізні, гайконарізні, болтонарізні верстати, автомати або напівавтомати, токарні одношпиндельні та багатошпиндельні автомати та багаторізцеві горизонтальні напівавтомати, токарно-револьверні верстати для оброблення простих та середньої складності деталей, які періодично повторюються, з великою кількістю переходів за 8 - 10-м квалітетами (2 - 4-м класами точності).

2.2. Установлює технологічну послідовність оброблення та режимів різання, підбирає різальний та вимірювальний інструмент і пристрої за технологічною або інструкційною картою.

2.3. Виконує необхідні розрахунки, пов'язані з налагодженням верстата.

2.4. Установлює пристрої і інструмент.

2.5. Підналагоджує і регулює верстат в процесі роботи.

2.6. Обробляє пробні деталі після налагодження і здає їх у відділ технічного контролю.

2.7. Проводить інструктаж робітників, які зайняті на устаткуванні, що обслуговує.

2.8. Бере участь у ремонті верстатів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.