Інструкція для посади "Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи і правила механічного і електромеханічного налагодження;
      - будову однотипних верстатів, промислових маніпуляторів і штабелерів, які обслуговує;
      - правила перевірки верстатів на точність, маніпуляторів і штабелерів на працездатність та точність позиціювання;
      - будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв, простих і середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів і приладів;
      - правила заточування, доведення та установлення нормального і спеціального різального інструменту;
      - способи коректування режимів різання за результатами роботи верстата;
      - систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - основи електротехніки, електроніки, гідравліки та програмування у межах роботи, яку виконує;
      - читання режимно-технологічних карт оброблення деталей.

1.4. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Налагоджує на холостому ходу та в робочому режимі механічні та електромеханічні пристрої верстатів з програмним керуванням для оброблення простих та середньої складності деталей.

2.2. Налагоджує нульове положення та затискні пристрої.

2.3. Установлює технологічну послідовність оброблення.

2.4. Підбирає різальний, контрольно-вимірювальний інструмент і пристрої за технологічною картою.

2.5. Установлює і заміняє пристрої та інструмент.

2.6. Перевіряє і контролює індикаторами правильність установлення пристроїв і інструменту в системі координат.

2.7. Налагоджує, виготовляє пробні деталі та здає їх до ВТК.

2.8. Коректує режими різання за результатами роботи верстата.

2.9. Виявляє несправності в роботі електромеханічних пристроїв.

2.10. Налагоджує захоплювачі промислових маніпуляторів (роботів), штабелерів з програмним керуванням, а також устаткування блочно-модульних систем типу "верстат (машина)-робот" під керівництвом налагоджувальника вищої кваліфікації, яке застосовується в технологічному, електротехнічному, підіймально-транспортному та теплосиловому виробництвах.

2.11. Перевіряє верстати на точність, маніпулятори і штабелери на працездатність і точність позиціювання.

2.12. Веде журнал обліку простоїв верстата.

2.13. Здає налагоджений верстат оператору; проводить інструктаж оператора верстата з програмним керуванням.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Налагодження механічних і електромеханічних пристроїв різних токарних верстатів для оброблення деталей: Валів, ресор, поршнів, спеціальних кріпильних деталей, болтів шліцьових та інших центрових деталей з кривошипними конічними і циліндричними поверхнями, деталей електронно-обчислювальних машин.

5.2. Гвинтів, втулок, гайок, упорів, фланців, коліс, ручок.

5.3. Втулок ступінчастих з циліндричними, конічними і сферичними поверхнями, канавками та виточками, штоків, маточин, гребних гвинтів, шатунів, лабіринтів, шестерень, підшипників та інших аналогічних центрових деталей.

5.4. Кришок реакторів.

5.5. Налагодження механічних і електромеханічних пристроїв різних фрезерних верстатів для оброблення деталей: Важелів, гойдалок, кронштейнів з пазами складної конфігурації, рамок та інших складно-просторових деталей.

5.6. Вкладишів, корпусів підшипників, кришок підшипників, обтічників та кронштейнів гребних гвинтів, плоских та циліндричних кулачків розподільних валів, штампів і прес-форм, лопаток парових і газових турбін з перемінним профілем, матриць.

5.7. Корпусів компресора і редуктора, кришок насосів редукторів, розподільних корпусів, опор, коробок, приводів і агрегатів та інших середніх та великогабаритних корпусних деталей, деталей приладів з поверхнями в прямокутній системі координат.

5.8. Кронштейнів, фітингів, коробок, кришок, кожухів, муфт, фланців фасонних та інших аналогічних деталей зі стиковими та опорними площинами, розташованими під різними кутами, з ребрами і отворами для кріплення, панелей плоских.

5.9. Стаканів зі складними виточками, глухим дном, фасонними поверхнями і з отворами.

5.10. Шківів шестерень, маховиків, дисків, коліс зубчастих.

5.11. Налагодження механічних і електромеханічних пристроїв різних свердлильних, шліфувальних, електроерозійних верстатів для свердління і оброблення отворів і поверхонь в деталях за 8 - 14-м квалітетами (3 - 7-м класами точності).