Інструкція для посади "Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на приймання деталей та виробів після механічної, слюсарної та складальної операцій;
      - розміри допусків для основних видів механічного оброблення і для деталей, які поступають на складання;
      - будову, призначення та умови застосування середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів і приладів;
      - методи перевірки прямолінійних та криволінійних поверхонь на фарбування щупом, штихмасом;
      - основні відомості про допуски і посадки, ступені точності, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює і приймає за кресленнями та технічними умовами прості деталі, вузли і агрегати після складальних операцій, механічного і слюсарного оброблення з застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв; листових складальних шаблонів, кутових лекальних лінійок, штангенциркулів, індикаторів, щупів, кронциркулів, оправок, накладних кондукторів.

2.2. Визначає якість і відповідність технічним умовам деталей, які подаються на складальну дільницю.

2.3. Перевіряє вузли і конструкції після їх складання або установлення на місце.

2.4. Оформлює документацію на прийняту та забраковану продукцію.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер верстатних та слюсарних робіт 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бандажі вагонних коліс - контроль після механічного оброблення.

5.2. Болти, гвинти і гайки - контроль після фрезерування.

5.3. Бородки, керни, викрутки, рисувалки - контроль після механічного оброблення.

5.4. Валики - контроль після шліфування.

5.5. Вали редукторів та упорних підшипників для турбін потужністю до 25000 кВт - контроль попереднього оброблення і оброблення під шліфування.

5.6. Коловороти - контроль після токарного оброблення.

5.7. Коловороти і клупи - контроль після слюсарного оброблення.

5.8. Втулки, кронштейни, патрубки, маточини, трійники, фланці - контроль після механічного оброблення.

5.9. Ключі торцеві зовнішні і внутрішні - контроль після токарного оброблення.

5.10. Крани повітро- і водопровідні - контроль притирання пробки по контуру.

5.11. Лебідки підіймальні - контроль після складання.

5.12. Лопатки турбін - контроль після фрезерування.

5.13. Матриці - контроль після токарного оброблення.

5.14. Насоси повітряні та водяні - контроль складання.

5.15. Насоси, які працюють з розрядженням у всмоктувальній магістралі, - контроль щільності та герметичності з'єднань гідравлічної частини.

5.16. Обухи - контроль після складання.

5.17. Прості кондуктори, пристрої - контроль після складання.

5.18. Різці прохідні і підрізні, односторонні дискові і шліцьові фрези, циліндричні розгортки і зенкери - контроль після механічного оброблення.

5.19. Ротори, диски та інші деталі турбін - контроль після обдирання.

5.20. Рукоятки фігурні для металообробних верстатів - контроль складання.

5.21. Супорти токарних верстатів - контроль складання.

5.22. Трансмісії механізмів пересувних кранів - контроль складання.