Інструкція для посади "Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 3 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні властивості та марки будівельних сталей;
      - марки бетону і види збірних бетонних, залізобетонних і сталевих конструкцій;
      - способи складання та монтажу конструкцій з окремих елементів та деталей;
      - способи монтажу труб висотою до 30 м з блоків жаростійкого залізобетону;
      - правила встановлення та розбирання щитової опалубки;
      - способи та прийоми монтажу армованої та панцирної сіток у реакторах;
      - способи та прийоми складання й встановлення такелажного та підйомного устаткування і пристроїв під час монтажу конструкцій середньої маси;
      - правила встановлення та розбирання збірних кліток, підтримуючого та інш. підвісного риштування;
      - способи та прийоми складання, встановлення такелажного, монтажного устаткування, пристроїв та механізмів під час монтажу бетонних, залізобетонних конструкцій середньої маси, арматури, арматурних конструкцій;
      - способи встановлення риштувань під час монтажу конструкцій;
      - правила монтажу стоякових опор;
      - способи монтажу та демонтажу накочувальних та підкранових колій;
      - способи монтажу мостових конструкцій, порядок їх збирання із установлюванням надміцних болтів для виконання зварювальних робіт;
      - способи монтажу та демонтажу тимчасових опор і підмостків;
      - способи встановлення сталевих зварювальних перил під час будівництва мостів та шляхопроводів;
      - способи виготовлення, збирання, встановлення та розбирання підмостків;
      - способи монтажу рейкової ланки із заповнюванням шпальних ящиків баластом;
      - способи стропування конструкцій, що монтуються;
      - способи з'єднування та кріплення елементів конструкцій;
      - способи підмащування під час монтажу конструкцій;
      - основні вимоги до якості конструкцій, що монтуються;
      - будову будівельно-монтажних пістолетів і правила їх експлуатації;
      - будову електричного, механізованого, пневматичного інструменту спеціального призначення та правила його експлуатації;
      - способи та прийоми нанесення епоксидного клею на залізобетонні конструкції, види ущільнювальних прокладок для герметизації стиків і способи їх наклеювання;
      - правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях та в їх зоні;
      - правила виконання робіт згідно з технологічними картами;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтажні роботи середньої складності під час складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів і укрупнених блоків.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж збірних бетонних та залізобетонних фундаментних блоків масою до 8 т, оголовків і блоків пальового ростверку, збірних залізобетонних балок прогоном до 12 м (крім підкранових), перегородок, сходинок, вентиляційних блоків, рядових великих блоків стін, простих сталевих конструкцій (сходових площадок, загорож, опорних стояків, кронштейнів тощо), риштувань, збірних підвісних стель із гіпсових панелей на металевому каркасі, сталевого настилу покрівлі.

5.2. Монтаж збірних із залізобетонних панелей плит і плит перекриттів і покриттів, у тому числі перекриттів монтажних площадок ГЕС, мостів, шляхопроводів, автомобільних доріг тощо.

5.3. Монтаж мостових металоконструкцій, опор (тимчасових) вагою до 10 т.

5.4. Монтаж збірних залізобетонних пасажирських платформ.

5.5. Монтаж сходових маршів і площадок, рядових великих блоків стін і балконних блоків.

5.6. Установлювання шпильок для навішування панцирної сітки.

5.7. Монтаж армованої та панцирної сіток у реакторах.

5.8. Монтаж сталевих каркасів промислових печей масою до 5 т і теплоогороджувальних конструкцій печей із блоків масою до 1 т.

5.9. Монтаж металоконструкцій опор і станцій канатних доріг і кабельних кранів, а також сталевих канатів з висотою споруд до 30 м.

5.10. Монтаж труб висотою до 30 м з блоків жаростійкого бетону.

5.11. Укладання збірних залізобетонних плит мостів, шляхопроводів та естакад.

5.12. Установлювання та розбирання щитової опалубки.

5.13. Встановлювання та розбирання дерев'яних збірних кліток, підтримуючого та підвісного риштування.

5.14. Монтаж та демонтаж кондукторів для тимчасового закріплення плит.

5.15. Облицьовування плитами каналів і скосів гребель.

5.16. Закладання стиків балок, прогонів і ригелів з колонами.

5.17. Улаштовування заповнень отворів і перегородок із склопрофіліту.

5.18. Конопачення, заливання та розшивання швів і стиків перегородок у збірних залізобетонних конструкціях.

5.19. Монтаж простих сталевих конструкцій: сходів, площадок, загорож, опорних стояків, кронштейнів, риштувань тощо, а також конструкцій середньої складності масою до 5 т: балок, прогонів, елементів фахверка, зв'язки тощо.

5.20. Встановлювання шпильок для навішування панцирної сітки, арматури з окремих стрижнів у масивах, підколонниках, колонах, стінах і перегородках, анкерних болтів та закладних деталей у конструкції середньої складності.

5.21. Монтаж стоякових залізобетонних опор.

5.22. Установлювання та розбирання кондукторів, підмостків, хомутів, робочих містків.

5.23. Монтаж та демонтаж плашкоутів із інвентарних понтонів з установлюванням елементів кріплення.

5.24. Монтаж та демонтаж опор із неінвентарних елементів, підвісного риштування, піддомкратних кліток.

5.25. Улаштовування та розбирання дерев'яних збірних кліток на готових підмостках.

5.26. Заготовлювання, розкладання та збирання елементів металевих перил.

5.27. Збирання та розбирання пакета з кріпленням рейок до шпал.

5.28. Виготовляння та встановлювання підвісних пакетів із рейок.

5.29. Улаштовування та розбирання накочувальних колій для поперечного пересування балок у місці стропування та на опорах, підкранових залізничних колій на прогонових спорудах мостів та шляхопроводів для переміщання крана.

5.30. Укладання сталевого настилу на площадках, гальмових фермах тощо.

5.31. Обшивання листовою сталлю сталевих і бетонних конструкцій.

5.32. Монтаж сталевого настилу покрівлі.

5.33. Кріплення постійних болтових з'єднань.

5.34. Установлювання високоміцних болтів.

5.35. Антикорозійне фарбування закладних деталей.

5.36. Укрупнювальне складання блоків закладних частин.

5.37. Обетонування пазових блоків закладних частин.

5.38. Попереднє встановлювання закладних частин.

5.39. Установлювання в пази затворів гідротехнічних споруд і сміттєутримувальних решіток.

5.40. Збирання обичайок і ланок негабаритних трубопроводів гідротехнічних споруд.

5.41. Улаштовування гідроізоляції зовнішніх стиків повнозбірних будівель мінеральними і синтетичними матеріалами.

5.42. Герметизація стиків спеціальними герметиками із застосуванням пневматичного інструменту, а також ущільнювальними прокладками (черніт, пороізол тощо).

5.43. Кріплення деталей на бетонних і залізобетонних поверхнях із застосуванням будівельно-монтажного пістолета.

5.44. Нанесення епоксидного клею на залізобетонні конструкції.

5.45. Монтаж і демонтаж щитової металевої та дерев'яної опалубки з щитів площею до 3 м2.