Інструкція для посади "Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи та прийоми монтажу важких збірних та залізобетонних колон, фундаментних блоків і балок;
      - способи встановлення і кріплення панелей, великих блоків стін і карнизних блоків;
      - способи виготовлення, збирання та встановлення рам;
      - способи монтажу сталевих конструкцій будівель і споруд з окремих важких елементів або блоків;
      - способи та прийоми монтажу важких сталевих колон і балок промислових печей;
      - способи встановлення та кріплення панелей, футерованих жаростійким бетоном, і великих блоків;
      - способи укрупнювального складання сталевих конструкцій промислових печей;
      - способи монтажу труб висотою понад 30 м. з блоків жаростійкого бетону;
      - способи з'єднування сталевих конструкцій з блоками із жаростійкого бетону;
      - способи встановлення захисних кожухів з нержавіючої сталі;
      - способи укрупнювального складання сталевих конструкцій мостів, шляхопроводів і складання прогонових споруд мостів, шляхопроводів на риштуванні;
      - способи з'єднування елементів прогонових споруд мостів під час навісного, напівнавісного й урівноваженого складання;
      - способи та прийоми складання та встановлення такелажного та підйомного обладнання та пристроїв під час укрупнювального складання й монтажу складних конструкцій будівель і промислових споруд та укрупнювального складання конструкцій і складання прогонових споруд мостів на риштуванні;
      - способи виконання складного стропування конструкцій і блоків;
      - способи встановлення збірних залізобетонних конструкцій підфермників та одноблочних ригелів;
      - способи встановлення залізобетонних збірних перил під час будівництва мостів та шляхопроводів;
      - правила встановлення та розбирання опор із шпальних кліток, підмостків на опорах мостів;
      - правила збирання залізобетонних коробчастих блоків прогонових споруд із плитних елементів на готових підмостках під час будівництва мостів для метрополітену та автомобільних доріг;
      - правила встановлення плоских арматурних каркасів та блоків, розставляння стрижнів під час збирання просторових каркасів, армоопалубних блоків і фермопакетів за ескізами та кресленнями;
      - правила та прийоми збирання, встановлення складної арматури;
      - способи виготовлення напружно-армованих конструкцій та виробів;
      - правила збирання опалубки складних конструкцій;
      - будову та правила експлуатації ручного механізованого, пневматичного та електричного інструменту, монтажних пістолетів, монтажного устаткування, пристроїв, верстатів;
      - правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах та інш.;
      - правила безпечного використання страхувальних тросів, канатів, запобіжних лямкових і безлямкових монтажних поясів, монтажних однорольних блоків;
      - правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів;
      - правила виконання робіт у котлованах, всередині шпунтового огородження, нижче рівня води;
      - правила дотримання послідовності виконання робіт згідно з технологічними картами;
      - вимоги до якості виконання робіт;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні монтажні роботи під час складання будівель і споруд з окремих елементів і укрупнених блоків.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж збірних залізобетонних і бетонних фундаментів блоків масою більше 8 т і колон до 20 т.

5.2. Укрупнювальне збирання складальних балок залізобетонних прогонових споруд довжиною до 24 м.

5.3. Монтаж капітелей колон.

5.4. Монтаж збірних залізобетонних балок прогоном понад 12 м і підкранових балок.

5.5. Монтаж великорозмірних панелей зовнішніх і внутрішніх стін і панелей перегородок з важкого і легкого бетону.

5.6. Установлювання санітарно-технічних кабін, блоків ліфтових шахт й інших об'ємних елементів будівель.

5.7. Монтаж простінкових і наріжних великих блоків і карнизів.

5.8. Складання та вивіряння закладних частин пазового блоку в кондукторі перед обетонуванням.

5.9. Монтаж закладних частин сегментних затворів з ущільнювальними пристроями.

5.10. Монтаж сталевого опорядження, конфузорів і дифузорів.

5.11. Монтаж прямих ділянок негабаритних трубопроводів гідротехнічних споруд.

5.12. Монтаж збірних залізобетонних плит перекриття водозливних загат, спіральних камер, шандорних плит і плит для шпонок, оглядових шахт і опоряджувальних блоків конструкцій ГЕС, мостів, шляхопроводів, метрополітенів, тунелів, підземних споруд спеціального призначення тощо.

5.13. Влаштовування та розбирання перекриття над котлованами.

5.14. Омонолічування напрямного ростверку зі зв'язками і секцією підферменої плити, а також монтаж причалів із збірних залізобетонних плит із використанням плавучих кранів.

5.15. Установлювання залізобетонних оболонок масивів-гігантів.

5.16. Монтаж сталевих каркасів промислових печей масою більше 5 т і теплоогороджувальних конструкцій печей з блоків вагою більше 1 т.

5.17. Монтаж сталевих конструкцій опор і станцій канатних доріг і кабельних кранів, а також сталевих канатів у разі висоти споруд до 70 м.

5.18. Монтаж труб висотою понад 30 м з блоків жаростійкого залізобетону.

5.19. Встановлювання і демонтаж монтажних площадок під час монтажу труб.

5.20. З'єднування блоків труб високоміцними шпильками.

5.21. Монтаж збірних лежаків і газоходів.

5.22. Установлювання у середині реакторів захисного кожуха із жароміцної нержавіючої сталі.

5.23. Встановлювання рейкової колії у тунельній печі.

5.24. Укрупнювальне складання сталевих кроквяних і підкроквяних ферм, колон, царг, доменних печей, панелей покрівлі тощо.

5.25. Укрупнювальне складання та монтаж блоків покриття.

5.26. Наведення й встановлювання на опори сталевих кроквяних і підкроквяних ферм прогоном від 12 до 24 м.

5.27. Монтаж сталевих колон масою до 15 т, підкранових та інших балок масою від 5 до 15 т.

5.28. Монтаж несучих конструкцій естакад, градирень, галерей та етажерок.

5.29. Монтаж елементів панелей сталевих прогонових споруд мостів та шляхопроводів з кількістю елементів до п'яти.

5.30. Встановлювання поздовжніх і поперечних зв'язок сталевих прогонових споруд мостів та шляхопроводів.

5.31. Монтаж залізобетонних резервуарів ємністю до 1000 м3.

5.32. Монтаж конструкцій з алюмінію та м'яких сплавів.

5.33. Укрупнювальне складання та монтаж конструкцій резервуарів ємністю до 1000 м3 з рулонних заготовок, окремих царг або листів.

5.34. Монтаж і демонтаж щитової металевої та дерев'яної опалубки з щитів площею понад 3 м2.

5.35. Монтаж та демонтаж об'ємної опалубки (блочної, тунельної, об'ємно-переставної тощо).

5.36. Кріплення деталей на бетонних і залізобетонних поверхнях із застосуванням будівельно-монтажного пістолета.

5.37. Встановлювання стійок, опорних листів, опорних частин із прикріплюванням до опорних листі».

5.38. Складання та монтаж простих арматурних сіток і плоских каркасів масою більше 100 кг, подвійних арматурних сіток масою до 100 кг.

5.39. Збирання та встановлювання бетонолітних труб з бункерами.

5.40. Монтаж опорних стінок і опор із контурних блоків із заповненням, блоків опор, насадок, шафних блоків і перехідних блоків.

5.41. У сі оновлювання та розбирання підмостків.

5.42. Розкладання елементів, установлювання закладних частин та конструкцій залізобетонних перил.

5.43. Улаштовування залізобетонних сходів на відкосах на висоті насипу або глибині виїмки до 7 м.

5.44. Виготовляння, збирання, піднімання, встановлювання та закріплювання рам.

5.45. Збирання та розбирання інвентарних конструкцій.

5.46. Установлювання неінвентарних металевих конструкцій.

5.47. Розбирання металевих конструкцій на блоки і марки.

5.48. Встановлювання та розбирання опор із шпальних кліток.

5.49. Виготовляння, збирання, встановлювання, розбирання пристроїв для встановлювання та знімання каркасів.

5.50. Піднімання та встановлювання збірних елементів прогонових споруд мостів та шляхопроводів, їх вивіряння та закріплювання в проектному положенні.

5.51. Виготовляння та встановлювання залізобетонних якорів.

5.52. Монтаж та демонтаж підкранового настилу.

5.53. Встановлювання анкерних болтів і закладних деталей у складних конструкціях.

5.54. Улаштовування буронабивних паль.