Інструкція для посади "Монтажник електричних підйомників 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник електричних підйомників 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником електричних підйомників (ліфтів) 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні пристрої та принцип роботи електричних підйомників;
      - електросхеми керування ліфтами із швидкістю руху до 0,71 м/сек;
      - способи та прийоми виконання простих монтажних робіт;
      - правила користування механізованими інструментами;
      - правила заземлювання та занулювання устаткування ліфтів;
      - правила прокладання електропроводки;
      - способи стропування та переміщання устаткування ліфтів;
      - основні вимоги Держнаглядохоронпраці щодо улаштування і безпечної експлуатації ліфтів та правил виконання та приймання робіт;
      - установочні креслення (проекти ліфту).

1.4. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи під час монтажу електричних підйомників (ліфтів).

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник електричних підйомників 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Установлювання інвентарних настилів у шахті.

5.2. Укрупнювальне складання шахтних дверей.

5.3. Встановлювання кронштейнів для кріплення електричного та механічного устаткування за готовою розміткою.

5.4. Установлювання дюбелів.

5.5. Заряджання та встановлювання вимикачів кнопкових постів, перемикачів, ввідних пристроїв, трансформаторів, світлових табло.

5.6. Продзвонювання проводів і кабелів.

5.7. Підключання клемних коробок у шахті.

5.8. Монтаж мереж заземлення.

5.9. Зачищання стиків напрямних.

5.10. Установлювання монтажних лебідок і блоків.

5.11. Стропування устаткування.