Інструкція для посади "Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи укрупнювального складання особливо складних конструкцій будівель і промислових споруд;
      - способи монтажу особливо великогабаритних і важких конструкцій будівель та промислових споруд;
      - способи складання, пересування та встановлення прогонових споруд мостів та шляхопроводів;
      - способи та прийоми складання особливо складних видів такелажного та підіймального устаткування й пристроїв;
      - способи особливо складного нетипового стропування конструкцій та об'ємних блоків;
      - способи полистового та індустріального монтажу резервуарів і газгольдерів;
      - способи укрупнювального складання сталевих конструкцій з елементами промислових печей із жаростійкого бетону та залізобетону;
      - способи укрупнювального складання труб із блоків (царг.);
      - способи монтажу промислових печей зі збірного жаростійкого бетону та залізобетону методом пресування і труб методом повороту;
      - способи монтажу футерівки обертових печей з блоків жаростійкого бетону;
      - способи монтажу підфермників;
      - технологію виготовлення та монтажу особливо складної арматури;
      - правила збирання просторових каркасів, армоопалубних блоків та фермопакетів;
      - способи виготовлення напружно-армованих конструкцій та виробів під час спорудження, ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення;
      - правила та методи збирання опалубки особливо складних конструкцій;
      - правила та прийоми збирання та встановлення особливо складної арматури та арматурних каркасів;
      - марки бетону та арматурних сталей, що використовуються для виготовлення каркасів;
      - робочу документацію щодо виконання проекту виробництва робіт та технічні креслення;
      - правила та способи виконання робіт згідно з технологічними картами;
      - правила дотримання вимог до якості робіт;
      - правила роботи з механізованим, пневматичним, електричним інструментом різних типів та призначення, такелажним устаткуванням, оснасткою, пристроями;
      - правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів;
      - правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах та інш.;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні монтажні роботи під час складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів та укрупнених блоків.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Укрупнювальне складання залізобетонних рам, балок і ферм з наступним напружуванням арматури.

5.2. Збирання та монтаж складних арматурних сіток та плоских арматурних каркасів (незалежно від маси), подвійних арматурних сіток масою більше 100 кг, простих просторових арматурних каркасів.

5.3. Укрупнювальне складання попередньо напружених залізобетонних ферм, складених із декількох деталей і їх монтаж.

5.4. Установлювання збірних залізобетонних конструкцій підфермників та ригелів одноблочних і двоблочних на мостах та шляхопроводах під автомобільні дороги.

5.5. Монтаж залізобетонних конструкцій будівель і споруд зі збірних рам, а також просторових блоків тепло- і гідротехнічних споруд.

5.6. Остаточне вивіряння закладних частин.

5.7. Монтаж та остаточне вивіряння обетонованих пазових блоків закладних частин.

5.8. Монтаж укрупнювальних башт; опор напірних трубопроводів; сталевих конструкцій опор і станцій канатних доріг і кабельних кранів, а також сталевих канатів у разі висоти споруд понад 70 м.

5.9. Монтаж фасонних частин, компенсаторів і гідравлічне випробування негабаритних трубопроводів гідротехнічних споруд.

5.10. Монтаж збірних залізобетонних колон масою більше 20 т, напружено-армованих балок і ферм перекриттів незалежно від їх прогону.

5.11. Монтаж забральних балок, шахт і колодязів для шпонок, плитооболонок, балок мостових переходів через ГЕС, греблі й шлюзи, плит і перекриттів галерей шлюзів і відсмоктувальних труб.

5.12. Установлювання просторових рам і ростверків для забивання паль.

5.13. Установлювання просторових елементів силосних споруд.

5.14. Установлювання й остаточне вивіряння сталевих колон, підкранових балок й інших сталевих конструкцій каркасів будівель і промислових споруд з масою елемента або блока більше 15 т, а також ферм прогоном понад 24 м.

5.15. Укрупнювальне збирання складальних балок залізобетонних прогонових споруд довжиною до 33 м.

5.16. Укрупнювальне складання газовідводів доменної печі, похилих мостів доменних печей, ТЕЦ, аглофабрик тощо.

5.17. Укрупнювальне складання конструкцій печей з панелей і блоків.

5.18. Монтаж промислових печей і труб укрупнювальними вузлами.

5.19. Монтаж промислових печей на стенді з наступним насуванням у проектне положення.

5.20. Монтаж збірних труб методом повороту навкруги шарніра, закріпленого на фундаменті; футеровки обертових печей з блоків жаростійкого бетону.

5.21. Комплектування деталей для подавання під монтаж будівель, промислових споруд і прогонових споруд мостів та шляхопроводів за монтажними схемами.

5.22. Збирання і монтаж особливо складних вузлів прогонових споруд мостів та шляхопроводів з кількістю елементів більше п'яти.

5.23. Встановлювання опорних частин прогонових споруд мостів, шляхопроводів, верхніх накочувальних колій і прикріплювання їх до вузлів ферм.

5.24. Монтаж теле- і радіобашт.

5.25. Монтаж металевих і залізобетонних циліндричних резервуарів ємністю понад 1000 м3, заглиблювальних траншейних, сферичних резервуарів і газгольдерів незалежно від ємності.

5.26. Монтаж вантових конструкцій.

5.27. Монтаж методом насування і методом повороту.

5.28. Складання складових залізобетонних балок прогонових споруд мостів та шляхопроводів.

5.29. Монтаж та демонтаж несучих конструкцій і підйомника для бетонолітної труби.

5.30. Монтаж опорних стінок та опор із контурних блоків із заповнювачами.

5.31. Монтаж та демонтаж підвісних підмостків на опорах мостів, шляхопроводів.

5.32. Установлювання в проектне положення та знімання напрямних металевих каркасів для занурювання паль і паль-оболонок річкових та берегових опор мостів.

5.33. Установлювання збірних елементів прогонових споруд, вивіряння та закріплювання їх у проектному положенні.

5.34. Збирання прогонових споруд з установлюванням сталевих пробок, із заміною їх високоміцними болтами.

5.35. Влаштовування залізобетонних сходів на відкосах на висоті насипу або глибині виїмки до 9 м під час будівництва мостів та шляхопроводів.

5.36. Виготовляння арматурних пучків з окремих дротів та жмутів.

5.37. Монтаж арматури прогонових будівель мостів та шляхопроводів із каркасів, сіток, попередньо напружених стрижнів та пучків.

5.38. Попереднє натягування пучків ребристих і коробчастих прогонових будівель.

5.39. Здійснення контролю за якістю виконаних робіт із використанням контрольно-вимірювальних приладів та інструменту.

5.40. Налагоджування механізованого, пневматичного та електричного інструменту, устаткування та усунення незначних несправностей.