Інструкція для посади "Машиніст скрепера 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст скрепера 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом скрепера та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Стаж роботи електрослюсарем 6 розряду. У разі керування скрепером самохідним та причіпним з електричним приводом кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи, технічні характеристики скрепера;
      - правила застосування контрольно-вимірювальних, спеціальних та універсальних приладів, пристроїв та інструментів;
      - причини виникнення, способи виявляння й усунення несправностей;
      - правила розробляння, набирання, транспортування та розподіляння грунтів;
      - способи транспортування, відкладання та набирання грунту згідно з проектом організації скреперних робіт чи за відмітками майстра;
      - режими змащування машини;
      - норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;
      - слюсарну та електротехнічну (щодо скреперів з електроприводом) справи.

1.4. Машиніст скрепера 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст скрепера 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст скрепера 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст скрепера 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує причіпним скрепером з трактором потужністю від 210 до 282 кВт з тяговим зусиллям 25 т або самохідним скрепером потужністю від 118 до 276 кВт ковшем з місткістю від 10 до 15 м3 включно на особливо складних роботах (розробляння та транспортування грунтів у ході улаштовування виїмок і насипів, резервів і кавальєрів під час будівництва судноплавних каналів, магістральних доріг автомобільного та залізничного сполучення, відповідальних земляних споруд різного призначення, дамб, гребель, насипання площ тощо).

2.2. Керує самохідним чи причіпним скрепером під час розробляння, транспортування, набирання та розподіляння по площі грунту при розроблянні виїмок і насипів, резервів і кавальєрів у ході будівництва доріг різного призначення, судноплавних та зрошувальних каналів, земляних дамб, розкривання поверхні кар'єрів різних родовищ з використанням стабілізуючих пристроїв різання грунтів або без них.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст скрепера 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст скрепера 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст скрепера 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст скрепера 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст скрепера 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст скрепера 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст скрепера 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст скрепера 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст скрепера 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст скрепера 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст скрепера 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст скрепера 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст скрепера 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст скрепера 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст скрепера 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст скрепера 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.