Інструкція для посади "Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом підіймально-транспортних машин 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки у разі керування машиною з електричним приводом – III. Повинен мати посвідчення водія. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та технічні характеристики машини, якою керує;
      - правила ремонту, налагоджування, регулювання гальмівної, механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, комбінованої та контрольно-захисної систем, комп'ютерної апаратури з автоматизації основних операцій керування машиною;
      - правила роботи з комп'ютером;
      - правила монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування, регулювання устаткування;
      - правила та інструкції з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту машини, якою керує;
      - правила виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, навантажувально-розвантажувальних робіт, транспортування та складування будівельних конструкцій, матеріалів та інших вантажів в обмежених умовах виробництва;
      - правила виконання робіт в охоронній зоні поблизу ліній електромережі, інженерних комунікацій;
      - правила виконання слюсарних, механічних, електрослюсарних та електротехнічних робіт під час ремонту, налагоджування, регулювання вузлів, механізмів, агрегатів машини, якою керує;
      - причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей у роботі машини, якою керує;
      - методику та режими випробувань систем керування та автоматизації, агрегатів, вузлів та електричного устаткування;
      - правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки;
      - правила виконання робіт згідно з технологією, вимоги до якості робіт;
      - правила встановлювання сигналізації;
      - правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує підіймально-транспортними машинами з параметрами, що зазначені нижче: кранами автомобільними вантажопідйомністю 100 т і більше з усіма видами змінного устаткування, у тому числі іноземного виробництва (типу "KATO NK 1000 MS") з програмним забезпеченням, кранами пневмоколісними різних типів під час виконання особливо складних і відповідальних будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних робіт, які потребують великої точності та обережності, у ході спорудження, ремонту та реставрації особливо складних, висотних будівель та споруд різного призначення, пам'яток культури, історії та архітектури, навантажування та розвантажування вантажів масою більше 100 т; навантажувачами одноківшовими іноземного виробництва з програмним забезпеченням різних типів під час виконання особливо складних навантажувально-розвантажувальних, транспортних робіт у складних, обмежених умовах виробництва, у діючих цехах, в охоронній зоні поблизу інженерних комунікацій, ліній електромережі тощо.

2.2. Здійснює контроль за роботою устаткування, агрегатів, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.3. Здійснює контроль за технологічним процесом та якістю повного комплексу робіт, що виконуються.

2.4. Виконує особливо складні слюсарні, механічні, електрослюсарні та електротехнічні роботи з поточного ремонту машини.

2.5. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини, бере участь в її плановому запобіжному ремонті.

2.6. Виявляє та усуває несправності в роботі машини, перевіряє роботу вузлів, механізмів, агрегатів, систем керування та автоматики, електричного устаткування.

2.7. Виконує монтаж, демонтаж устаткування на машині.

2.8. Забезпечує безпечні умови роботи машини.

2.9. Веде первинну технічну документацію.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.