Інструкція для посади "Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом підіймально-транспортних машин та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду –не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки у разі керування машиною з електричним приводом – III. Повинен мати посвідчення водія. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та технічні характеристики машини, якою керує;
      - правила ремонту, налагоджування гальмівної, механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, комбінованої та контрольно-захисної систем керування машиною;
      - основи роботи з комп'ютером;
      - правила монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування, регулювання устаткування;
      - правила експлуатації, технічного обслуговування машини, якою керує;
      - правила виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, навантажувально-розвантажувальних робіт, транспортування та складування будівельних конструкцій, матеріалів та інших вантажів;
      - правила виконання робіт в охоронній зоні поблизу ліній електромережі, інженерних комунікацій;
      - правила виконання слюсарних, механічних, електрослюсарних робіт під час ремонту, налагоджування, регулювання вузлів, механізмів, агрегатів машини, якою керує;
      - причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей у роботі машини, якою керує;
      - правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки;
      - правила виконання робіт згідно з технологією, вимоги до якості робіт;
      - правила встановлювання сигналізації;
      - правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує підіймально-транспортними машинами з параметрами, що зазначені нижче: кранами автомобільними вантажопідйомністю до 100т з усіма видами змінного устаткування, у тому числі іноземного виробництва (типу "КАТО NK 500 MS") з програмним забезпеченням, кранами пневмоколісними вантажопідйомністю більше 25 т, оснащеними різними вантажозахватними пристроями під час виконання особливо складних будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних робіт у ході спорудження особливо складних будівель та споруд різного призначення, навантажування та розвантажування елементів будівельних конструкцій, вантажів масою до 100 т; навантажувачем одноківшовим іноземного виробництва з програмним забезпеченням з місткістю ковша більше 4 м3 та потужністю двигуна більше 198 кВт під час навантажування в транспортні засоби сипких будівельних матеріалів та інших вантажів, їх складування та транспортування.

2.2. Керує залізничними кранами під час установлювання сталевих прогонових споруд довжиною більше 30 м.

2.3. Керує консольно-шлюзовими кранами під час установлювання на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових балочних споруд довжиною до 42 м.

2.4. Керує козловими кранами під час установлювання на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових балочних споруд довжиною до 42 м.

2.5. Здійснює контроль за дотриманням технології та якості виконання робіт застосовуючи комп'ютерну програму.

2.6. Здійснює експлуатацію, щозмінний огляд, технічне обслуговування, поточний ремонт машини та її робочих органів, бере участь у плановому запобіжному ремонті машини.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.