Інструкція для посади "Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і етаж роботи монтажником будівельних машин та механізмів 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - сортамент матеріалів, що застосовуються;
      - способи виконання нескладних монтажних робіт;
      - будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованим інструментом.

1.4. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи під час монтажу та демонтажу будівельних машин.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник будівельних машин та механізмів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розмічання простих деталей.

5.2. Свердління отворів дрилем.

5.3. Складання та розбирання нарізних та фланцевих з'єднань.

5.4. Виправляння металоконструк-цій.

5.5. Кріплення стиків монтажними болтами.

5.6. Завантажування баласту на опорно-ходову частину баштового крана та знімання з відкріплюванням.

5.7. Знімання бокових розча-лок та якірного каната.

5.8. Розбирання головного, встановлювання та розбирання допоміжних інвентарних якорів з від'єднуванням петель, обойм, утримуючих канатів, зніманням опорної п'яти.

5.9. Від'єднування відтяжок від гакової обойми.

5.10. Знімання противагової консолі з консолі башти.

5.11. Роз'єднування рухомих і нерухомих секцій башти крана.

5.12. Кріплення та відкріплювання коушів короткого каната від поворотної платформи та стрілового розчалу від монтажних вушок башти.

5.13. Обв'язування канатів.

5.14. Кріплення монтажного барабана.

5.15. Знімання шафи керування, кабіни, площадки для обслуговування, сходів, огорож.

5.16. Підготування основи для встановлювання щогл підйомників.

5.17. Знімання опорної рами підйомників.

5.18. Відкріплювання щогл від будівлі.

5.19. Опускання пневмоколіс.

5.20. Розкладання складових частин в порядку з'єднування, запасовування канатів на механізмах різними методами або їх розпасовування.

5.21. Наповнювання маслом редукторів, коробок, картерів тощо та зливання масла.

5.22. Розпасовування вантажного троса під час демонтажу пересувних будівельних машин.

5.23. Укладання в ящик баласту контрвантажу та розвантажування.

5.24. Розпасовування каната механізму висування з монтажної лебідки.

5.25. Монтаж і демонтаж допоміжних монтажних пристроїв під час монтажу та демонтажу бетонозмішувачів, розчинозмішувачів, мийно-сортувальних барабанів, дробильно-сортувальних та каменедробильних установок, грохотів, дробарок, верстатів для виправляння, різання та вигинання круглої сталі.

5.26. Відкріплювання та знімання машин з фундаментів (для стаціонарних), розгальмовування та звільнювання коліс (для пересувних).