Інструкція для посади "Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником гідроагрегатів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування;
      - способи користування спеціальним механізованим інструментом;
      - найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування;
      - способи стропування та переміщання устаткування;
      - правила користування механізованим такелажним обладнанням;
      - будову устаткування, яке монтується, та технологію його монтажу.

1.4. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності під час монтажу гідроагрегатів і конструкцій, що пов'язані з ним.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник гідроагрегатів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Установлювання фундаментних болтів і анкерних плит, вентиляційних патрубків і решіток генераторів.

5.2. Монтаж дренажного обладнання, сходів, захисних кожухів, обгороджування та перекривання турбіни.

5.3. Опресовування обода ротора.

5.4. Накладання бандажів на всі види обмоток.

5.5. Встановлювання клапана зриву вакууму, лопаток, підшипників, важелів і серег направляючого апарата турбіни, консолей для підвіски робочого колеса, системи пожежогасіння та повітророздільних щитів генератора.

5.6. Лудіння місць з'єднування обмотки статора.

5.7. Очищання місць з'єднування після паяння на статорі та роторі.

5.8. Установлювання ізоляційних прокладок і клинів у пази статора.

5.9. Установлювання щиткового апарату системи збудження.

5.10. Підготовляння кромок вузлів обладнання для зварювання.

5.11. Зачищання поверхонь устаткування та зварних з'єднань.

5.12. Виявляння дефектів зварних з'єднань.