Інструкція для посади "Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником будівельних машин та механізмів З розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи виконання монтажних і демонтажних робіт середньої складності;
      - найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування та частин машин і механізмів (баштових кранів до 5 т, козлових кранів до 15 т, щоглових підйомників, пересувних будівельних кранів, бетонозмішувачів, розчинозмішувачів, мийно-сортувальних барабанів, дробильно-сортувальних каменедробильних установок, верстатів для виправляння, різання та вигинання круглої сталі);
      - способи користування спеціальним механізованим інструментом;
      - будову та правила користування вантажопідіймальними механізмами й такелажними засобами, способи їх випробовування, терміни зносу та правила випробовування тросів і канатів;
      - правила підіймання та переміщання елементів кранів за допомогою вантажопідіймальних машин і механізмів та користування наочною сигналізацією.

1.4. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності з монтажу та демонтажу будівельних машин і механізмів.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник будівельних машин та механізмів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Кріплення та відкріплювання баштового крана від колій.

5.2. Закріплювання баласту на oпорно-ходовій і поворотній частинах баштового крана.

5.3. З'єднування та роз'єднування секцій башти між собою.

5.4. Закріплювання та відкріплювання головки башти.

5.5. Закріплювання противагової консолі головки башти.

5.6. Установлювання, кріплення та відкріплювання кабіни керування на крані, Складання башти та стріли баштового крана й опорних стояків моста козлового крана, з'єднування їх з ходовою частиною або опорною п'ятою, підготування до підіймання у монтажне положення та піднімання.

5.7. Улаштовування головного якоря із кріпленням петель та канатів опорної п'яти.

5.8. Опускання стріли з монтажного положення, відкріплювання її від опорно-ходової частини або опорної п'яти, підготування до підіймання у робоче положення.

5.9. Завантажування та розвантажування баласту з противагової консолі.

5.10. Запасовування та розпасовування лебідок машин та вантажних стрілових поліспастів тощо.

5.11. З'єднування крана з тягачем та їх роз'єднування.

5.12. Відкріплювання підкатного візка.

5.13. Розкріплювання розпірки за допомогою вантажної лебідки та автокрана.

5.14. Закріплювання та викручування болтів телескопічних розпірок.

5.15. Ослаблювання канатів поліспаста монтажної стойки.

5.16. Закріплювання щогол підйомників розкосами на рамі.

5.17. Установлювання вантажної платформи на щоглу та знімання.

5.18. Кріплення щогли кронштейнами до будівлі.

5.19. Установлювання та вивіряння, кріплення бетонозмішувачів, розчинозмішувачів, мийно-сортувальних барабанів, дробильно-сортувальних та каменедробильних установок, грохотів, дробарок, станків для виправляння, різання та вигинання круглої сталі.

5.20. Знімання та змотування і канатів переставних кранів.

5.21. Установлювання, відкріплювання та знімання приймального обладнання.

5.22. Підготовляння машин до здавання.

5.23. З'єднування кінців каната з поворотною платформою та натягування поліспасту.

5.24. Підіймання, опускання та кріплення монтажної стойки.

5.25. Кріплення механізмів.

5.26. Монтаж робочого устаткування екскаваторів з ковшем місткістю до 0,5 м3.

5.27. Звільнення вузлів та елементів кранів і машин від транспортної обв'язки.