Інструкція для посади "Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій або за іншою спорідненою професією 3 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та способи монтажу, демонтажу та ремонту металевої та інших видів складної опалубки;
      - основні властивості та марки матеріалів, із яких виготовлено опалубку;
      - способи стропування опалубки;
      - способи з'єднування та кріплення елементів опалубки, складання її з окремих елементів;
      - будову, способи та прийоми складання і встановлювання такелажного та підйомного устаткування і пристроїв під час монтажу опалубки;
      - всі види такелажних вузлів, стропів і захватних пристроїв, що застосовуються для підіймання та опускання опалубки;
      - конструкції гвинтових і гідравлічних домкратів;
      - застосування променевих траверс і способи стропування ними;
      - способи та прийоми монтажу і демонтажу опалубки;
      - основні вимоги до якості монтажу опалубки;
      - будову пневматичних та електричних монтажних інструментів та правила роботи з ними;
      - види ущільнювальних прокладок для герметизації стиків у опалубці та способи їх установлювання;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності під час монтажу, демонтажу, ремонту металевої та інших видів складної опалубки в ході спорудження монолітних бетонних і залізобетонних будівель, конструкцій, інженерних споруд різного призначення та виготовляння монолітних конструкцій і деталей.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник опалубки для монолітно-каркасних споруд 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж, демонтаж металевої та інших видів складної опалубки під час спорудження монолітним способом колон, балок, плит перекриттів, стін і перегородок, фундаментів, масивів, стояків рам і прогонів, труб висотою до 30 м.

5.2. Установлювання кружал домкратних рам, присхідців, щитів для ковзної (рухомої) опалубки та робочого настилу.

5.3. Монтаж, демонтаж опалубки під час спорудження масивів морських гідротехнічних споруд із поздовжніми та поперечними люками та великопанельних щитів опалубки з ребрами.

5.4. Демонтаж опалубки арок, куполів, склепінь, оболонок, резервуарів, баків, бункерів, спіральних камер, відсмоктувальних і підвідних труб.

5.5. Ремонт опалубки різних видів.