Інструкція для посади "Монтажник будівельний 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник будівельний 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником будівельним 4 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи та прийоми монтажу важких збірних та залізобетонних колон, збірних залізобетонних перил, фундаментних блоків, балок, підмостків на опорі, збірних залізобетонних конструкцій підфермників і одноблочних ригелів на мостах під автомобільні дороги, залізобетонних коробчатих блоків прогонових споруд із плитних елементів на готових підмостках під час будівництва метрополітену та автомобільних доріг;
      - способи встановлення та кріплення панелей, великих блоків стін, карнизних блоків;
      - способи монтажу сталевих конструкцій будівель і споруд з окремих важких елементів або блоків;
      - способи виготовлення, збирання та встановлення рам;
      - правила встановлення та розбирання опор із шпальних кліток;
      - способи та прийоми монтажу важких сталевих колон та балок промислових печей;
      - способи встановлення та кріплення великих блоків та панелей, футерованих жаростійким бетоном;
      - способи з'єднування сталевих конструкцій з блоками із жаростійкого бетону;
      - способи встановлення захисних кожухів із нержавіючої сталі;
      - способи укрупнювального складання сталевих конструкцій мостів та складання прогонових споруд мостів на риштуванні;
      - способи з'єднування елементів прогонових споруд мостів під час навісного, напівнавісного та урівноваженого складання;
      - способи та прийоми складання, встановлення такелажного, монтажного та інш. підйомного устаткування та пристроїв під час укрупнювального складання та монтажу складних конструкцій будівель та промислових споруд, укрупнювального складання конструкцій та складання прогонових споруд мостів на риштуванні;
      - способи виконання складного стропування конструкцій та блоків;
      - способи кладки складних стін;
      - способи кладки стін середньої складності з одночасним облицюванням;
      - методи встановлення монолітних бетонних опор для мостів під час подавання бетону на суші та з плавзасобів без облицювання;
      - правила приймання плоских арматурних каркасів та блоків, розставляння стрижнів під час збирання просторових каркасів, армоопалубних блоків і фермопакетів за ескізами та кресленнями;
      - порядок вивіряння встановленої арматури та арматурних конструкцій;
      - способи виготовлення напружено-армованих конструкцій та виробів;
      - правила збирання опалубки складних конструкцій;
      - правила та прийоми збирання, встановлення складної арматури;
      - методи контролю міцності та водонепроникності бетону;
      - будову та правила експлуатації ручного механізованого, пневматичного та електричного інструменту, монтажних пістолетів, монтажного обладнання, пристроїв, верстатів;
      - правила дотримання послідовності виконання робіт згідно з технологічними картами;
      - правила безпечної роботи з ручними та механізованими лебідками, талями;
      - вимоги до якості виконання робіт;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті, в котлованах, всередині шпунтового огородження, нижче рівня води.

1.4. Монтажник будівельний 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник будівельний 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник будівельний 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник будівельний 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи під час монтажу та складання будівель і споруд з окремих елементів, укрупнених блоків, кладки та ремонту кам'яних конструкцій будівель, мостів, промислових та гідротехнічних споруд, виготовляння та монтажу арматури й арматурних конструкцій, бетонування монолітних залізобетонних конструкцій.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник будівельний 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник будівельний 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник будівельний 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник будівельний 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник будівельний 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник будівельний 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник будівельний 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник будівельний 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник будівельний 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник будівельний 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник будівельний 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник будівельний 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник будівельний 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник будівельний 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник будівельний 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник будівельний 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж збірних бетонних та залізобетонних фундаментних блоків масою більше 8 т, колон масою до 20 т, капітелей колон, збірних залізобетонних балок прогоном понад 12 м, підкранових балок, великорозмірних панелей зовнішніх і внутрішніх стін, панелей перегородок з важкого та легкого бетону, простінкових та наріжних великих блоків, карнизів тощо.

5.2. Установлювання санітарно-технічних кабін, блоків ліфтових шахт, інших об'ємних елементів будівель.

5.3. Складання та вивіряння закладних частин пазового блоку в кондукторі перед обетонюванням.

5.4. Монтаж, демонтаж щитової металевої та дерев'яної опалубки з щитів площею понад 3 м2, об'ємної опалубки (блочної, тунельної, об'ємно-переставної тощо).

5.5. Улаштовування та розбирання перекриття над котлованами.

5.6. Монтаж опорних стінок і опор із контурних блоків із заповненням.

5.7. Піднімання, установлювання і вивіряння блоків опор.

5.8. Улаштовування драбинних залізобетонних сходів на відкосах з висотою насипу або глибиною виїмки до 7 м.

5.9. Установлювання в проектне положення та знімання направляючих металевих каркасів для занурення паль і паль-оболонок річкових та берегових опор.

5.10. Піднімання та встановлювання збірних елементів прогонових споруд, вивіряння і закріплення їх в проектному положенні.

5.11. Кладка складних стін під штукатурку та з розшиванням швів одночасно з кладкою, стін середньої складності та складних стін з одночасним облицьовуванням, стін полегшених конструкцій середньої складності та складних.

5.12. Кладка колон прямокутного перерізу, карнизів, клинчастих перемичок, колодязів змінного перерізу, колекторів круглого та шатрового перерізів.

5.13. Ремонт клинчастих перемичок із розбиранням існуючої кладки.

5.14. Кладка з одночасним облицьовуванням декоративною кольоровою цеглою за заданим рисунком.

5.15. Кладка з природного каменю.

5.16. Фігурне обтісування цегли.

5.17. Збирання та монтаж складних арматурних сіток та плоских арматурних каркасів (незалежно від маси), подвійних арматурних сіток масою більше 100 кг, простих просторових арматурних каркасів.

5.18. Підготовка арматури до зварювання ванним способом на висоті.

5.19. В'язання арматурних каркасів в котлованах.

5.20. Розкладання канатів або арматурних пучків та їх натягування.

5.21. Збирання арматури для конструкцій, що бетонуються в пересувній опалубці.

5.22. Монтаж арматури з окремих стрижнів із розмічанням розставлень відповідно до креслень у плитних основах, безбалкових і ребристих перекриттях, сходових маршах тощо.

5.23. Встановлювання анкерних болтів і закладних деталей у складних конструкціях.

5.24. Встановлювання монолітних бетонних опор для мостів під час подавання бетону з плавзасобів та на суші без облицювання.

5.25. Укладання бетонної суміші в опалубку тонкостінних конструкцій куполів, склепінь, резервуарів, напружено-армовані монолітні конструкції тощо.

5.26. Виготовляння на полігонах будівельних майданчиків напружено-армованих залізобетонних виробів (прогонових будівель мостів та шляхопроводів, довгомірних паль та опор, ферм і балок великих прогонів).

5.27. Улаштовування буронабивних паль.