Інструкція для посади "Монтажник будівельний 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник будівельний 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником будівельним 5 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи укрупнювального складання особливо складних конструкцій будівель та промислових споруд;
      - способи монтажу особливо великогабаритних та важких конструкцій будівель і промислових споруд;
      - способи складання, пересування та встановлення прогонових споруд мостів;
      - способи монтажу підфермників, технологію виготовлення та монтажу особливо складної арматури;
      - правила збирання просторових каркасів, армоопалубних блоків та фермопакетів;
      - правила та методи збирання опалубки особливо складних конструкцій;
      - способи та прийоми складання особливо складних видів такелажного, монтажного, підіймального устаткування та інш. пристроїв;
      - способи особливо складного нетипового стропування конструкцій та об'ємних блоків;
      - способи кладки особливо складних конструкцій, їх спорудження та розкружалювання;
      - технологію виготовлення та монтажу особливо складної арматури;
      - правила збирання просторових каркасів, армоопалубних блоків та фермопакетів;
      - технологію виготовлення арматурних пучків з окремих дротів та жмутів;
      - способи виготовлення напружено-армованих конструкцій та виробів під час спорудження, ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення;
      - правила та методи збирання опалубки особливо складних конструкцій;
      - правила та прийоми збирання та встановлення особливо складної арматури та арматурних каркасів;
      - марки бетону та арматурних сталей, що використовуються для виготовлення каркасів;
      - правила та методи контролю міцності та водонепроникності бетону;
      - правила виконання робіт в декілька ярусів;
      - правила укладання бетону під водою методом висхідного розчину;
      - способи встановлення монолітних бетонних опор для мостів під час подавання бетону на суші та з плавзасобів з одночасним облицюванням;
      - робочу документацію щодо виконання проекту виробництва робіт та креслення;
      - правила та способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт;
      - правила роботи з механізованим, пневматичним, електричним інструментом різних типів та призначення, такелажним устаткуванням, оснасткою, пристроями;
      - правила безпечної роботи з ручними та механічними лебідками, талями;
      - правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів;
      - правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо;
      - правила виконання робіт згідно з технологічними картами;
      - вимоги до якості виконання робіт;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Монтажник будівельний 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник будівельний 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник будівельний 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник будівельний 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи під час монтажу та складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів, укрупнених блоків, кладки та ремонту кам'яних конструкцій будівель, мостів, промислових та гідротехнічних споруд, виготовляння та монтажу арматури й арматурних конструкцій, бетонування монолітних залізобетонних конструкцій, виготовляння монолітних бетонних і залізобетонних деталей.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник будівельний 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник будівельний 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник будівельний 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник будівельний 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник будівельний 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник будівельний 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник будівельний 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник будівельний 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник будівельний 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник будівельний 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник будівельний 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник будівельний 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник будівельний 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник будівельний 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник будівельний 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник будівельний 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Укрупнювальне складання залізобетонних рам, балок, ферм із наступним напружуванням арматури.

5.2. Укрупнювальне складання та монтаж попередньо напружених залізобетонних ферм, складених із кількох деталей.

5.3. Монтаж залізобетонних конструкцій будівель та споруд зі збірних рам, просторових блоків.

5.4. Остаточне вивіряння закладних частин.

5.5. Монтаж та остаточне вивіряння обетонованих пазових блоків закладних частин.

5.6. Монтаж збірних залізобетонних колон масою більше 20 т, напружено-армованих балок та ферм перекриттів незалежно від їх прогону.

5.7. Монтаж підфермників.

5.8. Установлювання збірних залізобетонних конструкцій підфермників і ригелів двоблочних на мостах під автомобільні дороги та залізниці.

5.9. Улаштовування драбинних залізобетонних сходів на відкосах з висотою насипу або глибиною виїмки до 12 м.

5.10. Збирання та монтаж особливо складних просторових арматурних каркасів, армоопалубних блоків та фермопакетів.

5.11. Встановлювання та остаточне вивіряння сталевих колон, підкранових балок, інших сталевих конструкцій каркасів будівель та промислових споруд із масою елемента або блока більше 15 т, ферм прогоном понад 24 м.

5.12. Кладка та реставраційний ремонт особливо складних кам'яних конструкцій, склепінь, арок, у тому числі з одночасним облицьовуванням.

5.13. Кладка колон круглого та змінного перерізу.

5.14. Кладка з природного тесаного каменю.

5.15. Збирання та монтаж особливо складних просторових арматурних каркасів, армоопалубних блоків та фермопакетів.

5.16. Виготовляння арматурних пучків з окремих дротів та жмутів.

5.17. Монтаж арматури прогонових будівель мостів із каркасів, сіток, попередньо напружених стрижнів та пучків.

5.18. Попереднє натягування пучків ребристих і коробчатих прогонових будівель.

5.19. Укладання бетонної суміші в опалубку під час спорудження, ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення.

5.20. Укладання бетонної суміші в опалубку особливо складної конфігурації тонкостінних споруд склепінь, куполів, арок, ферм, колон, карнизів тощо.

5.21. Укладання бетону під водою методом висхідного розчину.

5.22. Промивання бетонолітної труби.

5.23. Встановлювання монолітних бетонних опор під час подавання бетону на суші та з плавзасобів з одночасним облицьовуванням.

5.24. Улаштовування із монолітного залізобетону підфермових площадок, що укладаються з плавзасобів.

5.25. Виготовляння балок, плит перекриття та покриття, сходових маршів та площадок, сходинок, балконних плит, архітектурних та інших деталей особливо складної конструкції з монолітного бетону та залізобетону.

5.26. Здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт.

5.27. Здійснення контролю за якістю виконаних робіт із використанням контрольно-вимірювальних приладів та інструментів.

5.28. Налагоджування механізованого, пневматичного та електричного інструменту, устаткування та усунення незначних несправностей.