Інструкція для посади "Провізор-інтерн", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провізор-інтерн" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта за напрямом підготовки "Фармація", спеціальністю "Фармація". Спеціалізація в інтернатурі за певною спеціальністю фармацевтичного профілю. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність установ та закладів охорони здоров'я;
      - організацію забезпечення населення, лікувально-профілактичних закладів, аптек, роздрібної мережі та різних оптових покупців лікарськими засобами та іншими товарами медичного призначення;
      - технологію виготовлення ліків, оцінку їх якості, правила зберігання та відпуску;
      - показники роботи аптечних установ, їх планування, облік, методи аналізу, оцінку ефективності роботи;
      - первинний облік господарських операцій і звітність, основи бухгалтерського обліку та звітності;
      - порядок раціонального використання дикорослих лікарських рослин, їх заготівлі і аналізу;
      - фармакотерапевтичні властивості лікарських засобів;
      - методи дослідження та оцінки ринку фармацевтичних товарів, визначення попиту і розрахунку потреби в лікарських препаратах;
      - особливості ціноутворення на державні та імпортні лікарські засоби;
      - організацію підприємницької діяльності;
      - сучасну літературу за фахом, методи її аналізу та узагальнення, проведення інформаційної роботи.

1.4. Провізор-інтерн призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провізор-інтерн підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провізор-інтерн керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провізор-інтерн під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативними актами, що визначають діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я, організацію фармацевтичної служби в державі.

2.2. Здійснює відпуск лікарських засобів і товарів медичного призначення амбулаторним хворим і лікувально-профілактичним закладам.

2.3. Виготовляє і контролює лікарські форми, приймає і відпускає товарно-матеріальні цінності.

2.4. Організовує заготівлю лікарської рослинної сировини.

2.5. Проводить інформаційну роботу.

2.6. Аналізує показники економічної діяльності.

2.7. Веде облік господарських операцій та звітність, передбачену нормативними актами.

2.8. Бере участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та у фармацевтичному обстеженні аптек.

2.9. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провізор-інтерн має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провізор-інтерн має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провізор-інтерн має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провізор-інтерн має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провізор-інтерн має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провізор-інтерн має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провізор-інтерн має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провізор-інтерн має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провізор-інтерн має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провізор-інтерн несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провізор-інтерн несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провізор-інтерн несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провізор-інтерн несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провізор-інтерн несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провізор-інтерн несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провізор-інтерн несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.