Інструкція для посади "Технік з підготовки технічної документації I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з підготовки технічної документації I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з підготовки технічної документації II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань розроблення, оформлення та застосування технічної документації;
      - систему підготовки виробництва, стандарти, технічні умови на технічну документацію, що розробляється;
      - основи економіки, організації праці і виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - положення, інструкції, правила безпечного ведення робіт, ядерної безпеки, радіаційної безпеки, пожежної безпеки в умовах роботи в галузі атомної енергетики.

1.4. Технік з підготовки технічної документації I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з підготовки технічної документації I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з підготовки технічної документації I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з підготовки технічної документації I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає під керівництвом більш кваліфікованого працівника місячні виробничі програми на закріпленій дільниці роботи; веде облік циклів напрацювання устаткування в процесі експлуатації, ресурсів роботи устаткування, наявності і руху технологічних засобів; бере участь у розробленні планів-графіків планово-запобіжних ремонтів устаткування.

2.2. Контролює своєчасне оформлення всієї необхідної технічної документації, комплектує робочі місця виробничо-технічною документацією відповідно до переліку на робочому місці і систематично уточнює його, своєчасно вносить та оформляє доповнення і зміни до виробничих інструкцій, технологічних схем, переліку технічної документації.

2.3. Контролює її поточний стан та перегляд у встановлені терміни, а також фіксує перегляд документації на робочих місцях за контрольним примірником.

2.4. Готує заявки на журнали, бланки, відомості та інші документи; веде облік і зберігання документації на устаткування, підвідомче державним органам нагляду України; веде облік циклів напрацювання устаткування в процесі експлуатації, ресурсу роботи устаткування, наявності і руху технологічних засобів; своєчасно інформує керівництво щодо порушення у веденні та зберіганні технічної документації на робочих місцях; підтримує в належному стані проектну та конструкторську документацію заводів-виробників і проектних організацій, видає та веде облік її використання.

2.5. Здійснює контроль виконання актів, циркулярів, розпоряджень, аналізів роботи, заходів; бере участь в оформленні необхідної технічної документації на ремонт устаткування атомної електростанції і передає її за призначенням; здійснює збирання та обробляє інформацію щодо ходу виконання робіт у процесі ремонту енергетичних блоків атомної електростанції в період планово-запобіжних ремонтів; систематизує, обробляє та готує дані для складання необхідних звітів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з підготовки технічної документації I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з підготовки технічної документації I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з підготовки технічної документації I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з підготовки технічної документації I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з підготовки технічної документації I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з підготовки технічної документації I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з підготовки технічної документації I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з підготовки технічної документації I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з підготовки технічної документації I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з підготовки технічної документації I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з підготовки технічної документації I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з підготовки технічної документації I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з підготовки технічної документації I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з підготовки технічної документації I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з підготовки технічної документації I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з підготовки технічної документації I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.