Інструкція для посади "Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту устаткування подавання палива 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову устаткування подавання палива, що ремонтується, вантажопідйомних машин і механізмів, що застосовуються;
      - призначення і взаємодію вузлів і механізмів;
      - технологію вальцювання труб, способи згинання труб на верстаті і нагріванням;
      - читання креслень і схем;
      - схему паромазутопроводів, їх промивання і дренування;
      - основні знання про газове й електричне зварювання труб і присадні матеріали;
      - правила установлення компенсаторів всіх типів;
      - вимоги до фланців, труб, арматури, прокладок, кріпильних деталей залежно від параметрів середовища;
      - будову і призначення спеціального інструменту і пристроїв, засобів вимірювань середньої складності;
      - правила загартування, заправлення і відпускання слюсарного інструменту і його застосування;
      - правила центрування валів;
      - допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості;
      - правила експлуатації вантажопідйомних машин, механізмів і пристроїв;
      - правила експлуатації вантажопідйомних засобів і механізмів, що управляються з долу;
      - елементарні знання з механіки, теплотехніки, електротехніки.

1.4. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розбирання, ремонт і складання нескладних вузлів і механізмів підйомно-транспортного устаткування і металоконструкцій подавання палива із застосуванням відповідного інструменту і пристроїв, слюсарну обробку деталей за 11 - 12 квалітетами (4 - 5 класами точності), ремонт паромазутопроводів.

2.2. Виготовляє і складає нескладні вузли металоконструкцій за кресленнями під зварювання.

2.3. Ремонтує і налагоджує ручний і пневматичний інструмент.

2.4. Складає з натури ескізи нескладних деталей.

2.5. Розмічає і виготовляє прокладки складної конфігурації.

2.6. Проводить паяння оловом і міддю.

2.7. Ремонтує фланцеві з'єднання.

2.8. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання, установлення деталей і вузлів за допомогою простих засобів механізації.

2.9. Здійснює газове різання і зварювання листового та профільного металу нескладної конфігурації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура - ремонт, установлення з підгонкою, з притиранням ущільнюючих кілець, сідла і клапана.

5.2. Відбірники проб палива - ремонт.

5.3. Візки кранові - розбирання, ревізія, заміна спрацьованих деталей, складання.

5.4. Гальма - ревізія і налагодження.

5.5. Живильники вугілля - зміна полотна.

5.6. Клапани - притирання.

5.7. Лопаті, била, вали, пластини конвеєра - рихтування.

5.8. Механізми затискачів вагоноперекидачів - ремонт, регулювання.

5.9. Муфти - складання, центрування.

5.10. Підшипники ковзання і кочення - заміна.

5.11. Пристрої самоцентруючі стрічкових конвеєрів - перевірка стану різьбових з'єднань.

5.12. Редуктори - розбирання, ремонт, складання коробки швидкостей.

5.13. Шпонки - виготовлення і підгонка.