Інструкція для посади "Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту парогазотурбінного устаткування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - детальну будову основного і допоміжного устаткування, що ремонтується, вантажопідйомних машин і механізмів;
      - схеми трубопроводів турбінної установки;
      - правила виконання робіт з регулювання і центрування відремонтованого устаткування;
      - основні дефекти устаткування і методи їх усунення;
      - правила вальцювання труб;
      - технічні умови на ремонт, складання і виготовлення складних вузлів і елементів турбінного устаткування;
      - будову підшипників ковзання і кочення;
      - сфера застосування труб, виготовлених різними способами (шовні, безшовні, катані, суцільнотягнуті);
      - конструктивні особливості спеціального інструменту, пристроїв і устаткування, що застосовуються під час ремонту турбінного устаткування;
      - правила випробовування посудин і трубопроводів;
      - основні положення планово-запобіжного ремонту;
      - правила виведення устаткування в ремонт і оформлення наряду-допуску;
      - порядок організації роботи ланки;
      - основи теплотехніки, механіки, гідравліки.

1.4. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розбирання, ремонт, складання, регулювання, випробовування вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів середньої складності із застосуванням складного пневматичного й електрифікованого інструменту, спеціальних пристроїв, устаткування і засобів вимірювань.

2.2. Виготовляє різні установлювальні і розмічувальні шаблони.

2.3. Проводить гідравлічне випробовування відремонтованого устаткування.

2.4. Перевіряє і ремонтує іонітні фільтри, мембранно-виконавчі клапани (МВК), здійснює слюсарну обробку деталей за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності) з підгонкою і доводкою.

2.5. Проводить необхідні вимірювання під час ремонтів насосів, обертових механізмів, компенсаторів різної потужності, теплообмінників, фільтрів, регуляторів всіх систем, трубопроводів, запобіжної і регулювальної арматури, у тому числі діючої автоматично.

2.6. Прокладає за кресленнями і схемами трубопроводи всіх категорій з додержанням технічних умов, проводить газове різання і зварювання листового і профільного металу нескладної конфігурації.

2.7. Виявляє дефекти, що виникають на обладнанні, і усуває їх, виконує складальні, реконструктивні і монтажні роботи на станційних трубопроводах і арматурі в діючих цехах електростанцій, такелажні роботи з вертикального й горизонтального переміщення вузлів і деталей за допомогою вантажопідйомних машин, механізмів і пристроїв.

2.8. Випробовує такелажне устаткування і оснащення.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура високого тиску - ремонт з притиранням ущільнюючих кілець, сідла і клапана, випробовування на щільність.

5.2. Баки - розкриття, перевірка щільності, закриття.

5.3. Діафрагми - видалення і установлення нових металокерамічних ущільнень.

5.4. Деаератори - ремонт розбризкуючого пристрою.

5.5. Дренажно-розподільний пристрій - огляд стану цілісності антикорозійного покриття корпусу.

5.6. Ежектори парові - розбирання, ремонт і складання.

5.7. Конденсатори - хімічне чищення, заміна трубок, вальцювання кінців трубок під час заміни, гідравлічне випробовування.

5.8. Маслоохолоджувачі - заміна трубок.

5.9. МВК - розбирання, ремонт, складання.

5.10. Насоси всіх типів, окрім осьових і багатоступеневих - розбирання, ремонт, складання, випробовування під навантаженням.

5.11. Пальці крейцкопфів компресорів - припасовування за конусами.

5.12. Поверхні рознімів - шабрування.

5.13. Підігрівачі низького тиску - ремонт із заміною трубок.

5.14. Підшипники турбоагрегату - визначення зазорів, шабрування за калібрами.

5.15. Труби - опресування.

5.16. Устаткування водоочищення - виявлення дефектів на фільтрах, посудинах.

5.17. Устаткування водопідготовних установок (ВПУ) і нейтралізуючих установок із використанням агресивних хімічних сполук - усунення дефектів, ремонт, випробовування.

5.18. Установки газотурбінні - ремонт газополуменевих труб, пальникових форсунок, складання і підготовка до роботи.

5.19. Ущільнення надбандажні - заміна сегментів ущільнень.

5.20. Хвостовики лопаток парових турбін - обпилювання за розміром і шаблоном.