Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості особливо складних різних засобів вимірювань і пристроїв автоматики теплових процесів, способи їх регулювання і юстирування, кінематичну схему самописних приладів всіх типів;
      - будову точного вимірювального інструменту, мікрометра, індикатора. Статичний і динамічний розрахунок одноконтурної АСР, експериментальний метод настроювання двоконтурної АСР, схеми захисту, сигналізації електропривода;
      - пристрої на базі засобів обчислювальної техніки;
      - типи регулюючих органів і виконавчих механізмів;
      - необхідну кількість і асортимент засобів вимірювань, що потрібні для експлуатації паросилових установок, і їх призначення;
      - методи перевірки і настроювання авторегуляторів теплових процесів на місці установлення;
      - порядок організації і роботи бригади;
      - нормування.

1.4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж і ремонт складних засобів вимірювань і теплової автоматики.

2.2. Виявляє і усуває дефекти в роботі засобів вимірювань і автоматики теплових процесів.

2.3. Проводить слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою, складний ремонт механічної та електричної частини пристроїв засобів вимірювань і теплової автоматики.

2.4. Налагоджує і проводить комплексне випробування після ремонту і монтажу схем теплового контролю, автоматики і захисту котлів, турбін та іншого технологічного устаткування.

2.5. Здійснює ремонт кінематики, перевірку, переградуювання всіх видів приладів витрат, тиску і рівня киснемірів, pH-мірів, мостів і потенціометрів багатоточкових, а також здає їх до Держперевірки.

2.6. Знімає розгінні характеристики об'єктів.

2.7. Розраховує регулювальні органи.

2.8. Веде ремонтну документацію.

2.9. Проводить перерахунок і переробляє прилади на інші межі вимірювань.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Авторегулятори та інша апаратура засобів вимірювань, авторегулювання систем централізованого контролю з електронними і напівпровідниковими схемами - огляд для визначення дефектів на устаткуванні перед ремонтом, ремонт і реконструкція, монтаж і налагодження на устаткуванні.

5.2. Витратоміри всіх типів - ремонт, підготовка і здавання до Держперевірки.

5.3. Засоби вимірювання газового аналізу (редуктори тиску, регулятори витрат, ротаміри, блоки контролю і очищення, блоки регулювання і фільтрування, блоки пробопідготовки), ємнісні сигналізатори - ремонт, регулювання.

5.4. Захисти від осьового зсуву ротора турбін, індикатори викривлення ротора, індикатори різниці розширень ротора й циліндра - налагодження всіх захистів.

5.5. Манометри типів ММЕ, МПЕ, дифманометри типів ДМЕ, ДМЕР, ДМЕ-М - ремонт напівпровідникових підсилювачів, магнітно-модуляційних перетворювачів.

5.6. Мости і потенціометри, міліамперметри, електронні самописні прилади - ремонт кінематики, електронних схем, переградуювання, налагодження і здавання в експлуатацію.

5.7. Перетворювачі первинні електронні витрат, рівня, температури з нормованим виходом - ремонт, налагодження.

5.8. Пускачі безконтактні - ремонт.

5.9. Системи авторегулювання живлення, температури пари тощо, дво- та триімпульсні схеми авторегуляторів - ремонт, налагодження.

5.10. Системи централізованого контролю та керування - ремонт релейних схем, блоків індикації, усунення дефектів.

5.11. Схеми електричного керування, схеми температурного контролю тепломеханічного устаткування - монтаж, ремонт, перевірка правильності монтажу, усунення дефектів, налагодження на діючому устаткуванні.

5.12. Термопари поверхневі й заглибні - монтаж та установлення на тепломеханічному устаткуванні.

5.13. Щити теплові, зборки РТЗО - установлення, комутація складних електричних схем, ремонт і налагодження в умовах діючого устаткування.