Інструкція для посади "Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійна-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з обслуговування устаткування електростанцій IV групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову й кінематичні схеми устаткування, що обслуговується;
      - основні положення профілактичного ремонту устаткування;
      - систему допусків і посадок;
      - будову споруд гідротехнічних і гідрозоловилучення, що обслуговуються;
      - способи визначення причин аварій і передчасного спрацювання деталей, правила користування спеціальним і універсальним інструментом та пристроями.

1.4. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює експлуатаційно-ремонтне обслуговування котлотурбінного устаткування на теплових і атомних електростанціях потужністю понад 100 тис.кВт.

2.2. Проводить ремонтне обслуговування систем пожежно-технічного, питного водопостачання, теплопостачання, промислової вентиляції та зовнішнього гідрозоловилучення теплових електричних станцій потужністю понад 100 тис.кВт.

2.3. Обслуговує гідротехнічні споруди теплових і атомних електричних станцій (каналів, гребель, дамб, шлюзів, порталів, глибинних водозаборів).

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій V група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.