Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - елементарні знання про призначення і будову устаткування розподільних пристроїв, трансформаторів силових зварювальних і вимірювальних, низьковольтних і високовольтних вводів, принцип роботи устаткування;
      - про небезпеку електричного струму і наближення до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою;
      - призначення і будову слюсарного, монтерського і вимірювального інструменту, пристроїв і захисних засобів, елементарні знання з матеріалознавства;
      - прийоми робіт і послідовність операцій під час технічного огляду й ремонту устаткування розподільних пристроїв, під час розбирання, складання і армування вводів силових і вимірювальних трансформаторів;
      - прості прийоми такелажних робіт;
      - загальні вимоги до вантажопідйомних механізмів, сигналізацію для роботи з кранами.

1.4. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує допоміжні роботи під час ремонту і технічного огляду устаткування розподільних пристроїв станцій і підстанцій, трансформаторів і вводів.

2.2. Здійснює слюсарну обробку деталей за 12 - 14 квалітетами (5 - 7 класами точності).

2.3. Виготовляє прості металеві і ізоляційні конструкції.

2.4. Очищає, промиває і протирає демонтовані і складальні деталі устаткування, чистить контакти і контактні поверхні.

2.5. Бере участь у проведенні необхідних вимірювань, випробувань і знятті характеристик устаткування і систем.

2.6. Подає на робоче місце, готує до роботи і прибирає слюсарний інструмент, інвентар, пристрої і матеріали.

2.7. Зачищає поверхні для лудіння і паяння, виконує малярні і теслярські роботи, нескладні такелажні роботи, пов'язані з переміщенням окремих деталей і вузлів.

2.8. Під керівництвом електрослюсаря вищої кваліфікації розбирає, ремонтує і складає устаткування розподільних пристроїв напругою до 10 кВ, вводів напругою до 35 кВ, масляні і сухі силові трансформатори потужністю до 1000 кВА, напругою до 10 кВ зі зміною обмоток, а також виконує нескладні такелажні роботи.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баки трансформаторів ТД-1000/10, ТМ-1000/10 - огляд, очищення від забруднень і промивання трансформаторним маслом.

5.2. Вимикачі масляні напругою 10 кВ з електромагнітними, пневматичними або пружинними приводами - огляд, очищення прохідних ізоляторів, зливання масла, промивання і чищення дугогасильних камер.

5.3. Вводи - заміна струмоведучого штиря з висвердлюванням, пропаюванням, армуванням і пофарбуванням армівки маслостійкою емаллю.

5.4. Ізолятори опорні - армування.

5.5. Ізолятори двоклемні ФС-4 - перемонтаж.

5.6. Ізолятори фарфорові вводів до 10 кВ для силових трансформаторів ТМ-1000/10 - армування у фланець і ковпачок.

5.7. Компресори - очищення оболонки від накипу і промивання охолоджувачів.

5.8. Металоконструкції - чищення.

5.9. Прокладки нескладної конфігурації - вирубування і обробка.

5.10. Роз'єднувачі - очищення і змащування шарнірів.

5.11. Трансформатори I - II габаритів - виготовлення ущільнень.

5.12. Фільтри термосифонні на трансформаторах - зняття і установлення.