Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту повітряних ліній електропередачі 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості всіх елементів лінії електропередачі, технічні умови на їх приймання і відбракування;
      - номенклатуру ремонтних робіт на лінії без зняття напруги з підйомом до верху опори і розбиранням конструкційних елементів;
      - розрахунки, пов'язані із розплановуванням на трасі (місцевості) площ під фундамент і основу опор ліній електропередачі з розташуванням технологічного, силового і такелажного устаткування за заданою схемою;
      - розрахунки навантажень на такелажне оснащення вантажопідйомних механізмів, пов'язаних із застосуванням тимчасових підйомних споруд;
      - конструкцію ізолюючих пристроїв і захисних засобів для роботи під напругою, способи і терміни їх випробовування;
      - допустимі відстані і розриви від елементів високої напруги до поверхні землі і різних споруд;
      - ремонтно-монтажне устаткування, ремонтні машини, механізми і спеціальні пристрої;
      - склад антисептичних паст і гідроізоляційних покриттів;
      - електричні схеми і технічні характеристики ліній електропередачі району, що обслуговується;
      - основи електротехніки, механіки;
      - навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

1.4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює капітальний ремонт, монтаж і демонтаж ліній електропередачі напругою 35 кВ і вище із застосуванням спеціальних механізмів і машин.

2.2. Працює на вимкненому ланцюгу дволанцюгової лінії.

2.3. Ремонтує залізобетонні опори, палі і бетонні фундаменти.

2.4. Обходить лінії електропередачі у важкодоступних місцях.

2.5. Працює на лініях без зняття напруги з підйомом до верху опори або з розбиранням її конструкційних елементів.

2.6. Працює з торканням проводів, що знаходяться під напругою.

2.7. Керує роботами з розчищення трас, роботами на лініях електропередачі напругою 35 - 330 кВ і простими роботами на лініях більш високих напруг.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Агрегати опресувальні - ревізія.

5.2. Вимірювання опору заземлення опор із грозозахисним тросом.

5.3. Лінії електропередачі - заміна проводу, заміна дефектних з'єднань, вимірювання габаритів теодолітом.

5.4. Опори металеві масою до 5 т - установлення за допомогою падаючої стріли.

5.5. Перевірка стану проводів і тросів з вийманням із затискачів.

5.6. Проводи і троси - розкочування на трасі і підняття на опори.

5.7. Розпірки дистанційні - перевірка із застосуванням спеціального візка.

5.8. Стояки П-подібної опори - заміна під напругою за допомогою допоміжного стояка.

5.9. Траверси П-подібних дерев'яних опор на лінії напругою до 110 кВ - заміна під напругою.

5.10. Фундаменти опор - ремонт, гідроізолювання.