Інструкція для посади "Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією просочувальника паперу та тканини 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи просочувальних машин та різальних механізмів;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами та інструментами;
      - температурні режими просочування різних матеріалів;
      - технологію готування зв'язувальних компонентів;
      - способи відбраковування матеріалів;
      - технічні вимоги до готової продукції.

1.4. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес просочування та лакування паперу, шовкових, синтетичних та склотканин на просочувальних машинах з автоматичними пристроями.

2.2. Виконує автоматичне регулювання заправляння матеріалу, склеює кінці, сушить.

2.3. Регулює присос повітря, віджимні пристрої та натягнення полотна.

2.4. Доводить зв'язувальні компоненти до заданої концентрації.

2.5. Визначає ступінь готовності та якість просоченого матеріалу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та інструментів і відсортовує дефектні матеріали.

2.6. Ріже матеріали за заданим розміром, транспортує та укладає в купи.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Просочувальник паперу та тканини 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.