Інструкція для посади "Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника електричних машин та апаратів 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення та принцип роботи вузлів та виробів, які складає;
      - порядок технологічних операцій під час складання;
      - призначення та правила застосування простих пристроїв, інструментів та установок;
      - основні властивості та призначення металів, які застосовує;
      - основи знань про систему допусків та посадок;
      - основні визначення та поняття, які відносяться до мір електричних величин.

1.4. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає прості вузли машин, низьковольтні та високовольтні апарати та електротехнічні вироби при повній взаємозамінності деталей із застосуванням спеціальних пристроїв та інструменту.

2.2. Нарізає різьбу плашками або мітчиками вручну або на верстаті.

2.3. Визначає та усуває дефекти в складених вузлах.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник електричних машин та апаратів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Електромашинобудування: вкладиші підшипникові - підганяння та встановлення маслоуловлювачів та маслозапобіжних кілець; дошки зажимів клемні - складання та встановлення на корпус електричної машини; електродвигуни асинхронні потужністю до 100 кВт - поопераційне складання; замки для закривання щитів та кожухів електричних машин - складання з приганянням деталей за місцем; пакети статорів, роторів та якорів електродвигунів - складання.

5.2. Електроапаратобудування: вимикачі для стикових електрозварювальних машин - складання з підганянням контактів; вимикачі автоматичні - складання комутатора; вузли контакторів постійного та змінного струму - складання; кнопки керування відкритого типу - складання; контакти нерухомі для апаратів з магнітним гасінням - складання та регулювання; комутатори пускових та пускорегулювальних реостатів - складання; пускачі магнітні різних типів - підганяння та притирання якоря та осердя магнітної системи; розмикачі однополюсні та триполюсні на 2000, 3000, 4000 і 5000 А - повне складання; реостати пускорегулювальні - складання та регулювання.