Інструкція для посади "Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи ліпником архітектурних деталей 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні властивості матеріалів, що застосовуються в роботі;
      - будову гіпсових (кускових) та еластичних форм;
      - способи підготовки невеликих глиняних моделей для знімання з них чорнових форм;
      - способи виготовляння форм.

1.4. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи під час виготовляння, установлювання та ремонту ліпних архітектурних деталей.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ліпник архітектурних деталей 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовляння форм за гіпсовими моделями для невеликих плоских ліпних архітектурних деталей з гладкою поверхнею або простим орнаментом.

5.2. Виготовляння чорнових форм з глиняних або пластилінових моделей і відливання в цих формах гіпсових моделей або їх частин зі зніманням форм.

5.3. Виготовляння гіпсових або цементних кускових форм.

5.4. Виготовляння клейових або формопластових еластичних форм.

5.5. Відливання та відбивання всіх розмірів гіпсових та цементних плоских й невеликих об'ємних виробів та ліпних архітектурних деталей з гладкою поверхнею або простим орнаментом.

5.6. Набивання невеликих плоских виробів з паперово-клейової маси з гладкою поверхнею або простим орнаментом.

5.7. Установлювання невеликих плоских виробів й ліпних архітектурних деталей з гладкою поверхнею або простим орнаментом.

5.8. Знімання ліпних архітектурних деталей невеликих розмірів з простим орнаментом і зберігання їх для відливання форм.

5.9. Зачищання плоских виробів і ліпних архітектурних деталей з простим орнаментом.