Інструкція для посади "Лицювальник-полірувальник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лицювальник-полірувальник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником-полірувальником 5 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та методи обробляння природного каменю різних видів;
      - правила та способи ремонту пошкоджених місць облицювання;
      - будову та правила експлуатації стаціонарних і пересувних верстатів для шліфування та полірування природного каменю, механізованого та електричного інструменту;
      - правила застосування та підбору абразивів;
      - правила підбору та виготовляння мастик різних видів;
      - правила та способи склеювання кам'яних плит та архітектурних елементів із природного каменю;
      - способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт;
      - правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки;
      - правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи під час шліфування та полірування деталей архітектурного оформлення та облицьованої поверхні будівель, споруд, конструкцій різного призначення, пам'яток історії, культури та архітектури під час їх будівництва та ремонту.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лицювальник-полірувальник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Шліфування та полірування облицювання криволінійної поверхні зі складною конфігурацією будівель, споруд, конструкцій різного призначення, пам'яток історії, культури та архітектури під час їх будівництва та ремонту.

5.2. Шліфування та полірування кам'яних плит та деталей із природного каменю складної конфігурації на стаціонарних та пересувних верстатах.

5.3. Шліфування та полірування криволінійних та фасонних деталей архітектурного оформлення складної конструкції (колони, аркові конструкції, капітелі, кулі, вази, заокруглення, поручні, балясини, наличники, пояски, карнизи, декоративні архітектурні деталі тощо) механізованим та електричним інструментом.

5.4. Склеювання кам'яних плит та архітектурних елементів із природного каменю.

5.5. Ремонт пошкодженого облицювання та деталей архітектурного оформлення складної конструкції (забивання тріщин, каверн, виправляння інших пошкоджень) із застосуванням мастик різних видів.

5.6. Підбирання та встановлювання абразивів на механізований та електричний інструмент.

5.7. Підбирання та приготування мастик різних видів для склеювання архітектурних деталей та ремонту облицювання.