Інструкція для посади "Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - процес набивання трубчастих електронагрівачів вручну;
      - правила встановлення центрувальної втулки та спіралі в трубу електронагрівача;
      - будову вібростенду;
      - заходи дозування наповнювача вручну;
      - правила установлення електронагрівачів на випробувальний стенд;
      - технологічну послідовність виготовлення трубчастих електронагрівальних елементів;
      - рецептуру шихти та способи її виготовлення;
      - технічні вимоги до трубчастих електронагрівальних елементів;
      - причини та види браку в процесі складання та заходи щодо його запобігання.

1.4. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Набиває трубчасті електронагрівачі периклазом або іншими аналогічними наповнювачами вручну з установленням центрувальної втулки або на вібростенді.

2.2. Установлює спіралі в трубу електронагрівача та підвішує її до спеціального центрувального пристрою.

2.3. Дозує наповнювачі вручну.

2.4. Знімає трубчасті електронагрівачі зі спеціального центрувального пристрою та установлює їх для випробування на випробувальний стенд.

2.5. Складає трубчасті електронагрівальні елементи з обкатуванням, гнуттям, різанням та рихтуванням трубок.

2.6. Готує шихту за заданим рецептом.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Набивальник трубчастих електронагрівачів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.