Інструкція для посади "Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника електровимірювальних приладів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, принципи та конструкції складних електровимірювальних приладів;
      - будову, призначення, способи налагодження та правила експлуатації різноманітного універсального і спеціального устаткування та електровимірювальних установок;
      - правила гартування, цементації та відпускання сталей різних марок;
      - розрахунки та геометричне будування, необхідні в процесі виготовлення інструменту;
      - основи розрахунку електровимірювальних приладів;
      - електричні характеристики приладів;
      - основна та допоміжна похибка приладів, варіація показань приладу, чутливість та постійна приладу, час заспокоювання, власне споживання енергії, перевантажувальна спроможність, міцність ізоляції, врівноваженість тощо;
      - визначення припусків для наступного оброблення;
      - технічні та експлуатаційні вимоги до приладів та установок, які складає та випробовує;
      - правила оформлення технічної документації за результатами складання та випробування.

1.4. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає, виконує механічне та електричне регулювання і градуює складні електровимірювальні прилади.

2.2. Виготовляє відповідальні вузли на різноманітному універсальному та спеціальному устаткуванні із самостійним його налагодженням.

2.3. Готує різні припої та паяє складні схеми.

2.4. Гартує та відпускає відповідальні деталі з наступним їх рихтуванням та доведенням.

2.5. Користується складними електровимірювальними установками та контрольно-вимірювальними приладами.

2.6. Розраховує та виготовляє спеціальний різальний інструмент.

2.7. Бере участь у проведенні всяких випробувань.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник електровимірювальних приладів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вольтметри цифрові, відсоткові мости виготовлення деталей та вузлів, повне складання та регулювання.

5.2. Електролічильники зразкові та експериментальні класу 0,5-2,0 виготовлення основних вузлів та деталей, повне складання, механічне та електричне регулювання.

5.3. Манометри - виготовлення, повне складання та регулювання.

5.4. Мікроамперметри - мілівольтметри переносні самописні класу 1,0 - виготовлення вузлів та деталей, повне складання, механічне та електричне регулювання та градуювання, перевірка приладу на класність.

5.5. Потенціометри автоматичні - капітальний ремонт та випробування відповідно до технічних умов.

5.6. Потенціометри підвищеної точності спеціального призначення - складання та регулювання.

5.7. Прилади типу автоматичних восьмишлейфових осцилографів - остаточне складання, механічне та електричне регулювання.

5.8. Прилади самописні переносні багатограничні - електричне та механічне регулювання та перевірка показань.