Інструкція для посади "Штурман-інспектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Штурман-інспектор" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації один раз у 5 років. Стаж роботи за професією штурмана - не менше 5 років. Наявність свідоцтва штурмана 1 класу цивільної авіації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади;
      - нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок авіаційної діяльності підприємств та авіакомпаній;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з системи державного нагляду, ведення обліку, організації праці, трудового законодавства;
      - документи ІКАО, Положення про Укравіатранс, Головну інспекцію з безпеки польотів, відділ інспектування льотної діяльності експлуатантів, накази, вказівки директора Укравіатрансу.

1.4. Штурман-інспектор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Штурман-інспектор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Штурман-інспектор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Штурман-інспектор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розроблює, організовує, контролює додержання заходів щодо забезпечення безпеки польотів.

2.2. Проводить інспектування авіакомпаній, авіапідприємств, льотних навчальних закладів з питань: штурманського забезпечення експлуатантів; аеронавігаційного забезпечення експлуатантів; рівня підготовки та практичних навичок літаководіння авіаспеціалістів відповідно до їх кваліфікації, класів і допусків.

2.3. Бере участь у роботі комісії експлуатаційних інспекцій, інспектуванні експлуатантів під час розслідування порушень вимог Повітряного кодексу України; освоєнні нових типів повітряних суден, їх обладнання та систем.

2.4. Здійснює контроль за станом безпеки польотів у авіакомпаніях, авіапідприємствах, навчальних закладах України, за якістю проведення теоретичних занять у льотних навчальних закладах.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Штурман-інспектор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Штурман-інспектор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Штурман-інспектор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Штурман-інспектор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Штурман-інспектор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Штурман-інспектор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Штурман-інспектор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Штурман-інспектор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Штурман-інспектор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Штурман-інспектор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Штурман-інспектор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Штурман-інспектор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Штурман-інспектор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Штурман-інспектор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Штурман-інспектор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Штурман-інспектор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.