Інструкція для посади "Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника автоматів елементного виробництва 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та правила налагодження автоматів і напівавтоматів, які обслуговує;
      - будову інструментів, пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів середньої складності;
      - допуски та посадки;
      - послідовність операцій, які виконує на автоматі або напівавтоматі;
      - основні властивості матеріалів, які обробляє, та вимоги до них.

1.4. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Налагоджує автомати або напівавтомати середньої складності: автомати зварювання голочок, обв'язування агломератів, набивання ковпачків, машини ізоляції елементів плівкою.

2.2. Стежить за станом усіх вузлів автоматів або напівавтоматів та налагоджує їх на потрібний режим роботи.

2.3. Інструктує робітників, які зайняті на устаткуванні, що обслуговують.

2.4. Знаходить несправності в роботі автомату або напівавтомату та вживає заходів щодо запобігання та усування їх.

2.5. Бере участь у поточному ремонті автоматів та напівавтоматів, які обслуговує.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.