Інструкція для посади "Апаратник кульових млинів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник кульових млинів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника кульових млинів 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва, яке обслуговується;
      - будову і конструкцію контрольно-вимірювальних приладів, систем автоматики та устаткування;
      - методику розрахунків сировини та виходу продукту;
      - методи визначення дисперсності та ситового залишку на різних приладах;
      - порядок і правила експлуатації комп'ютерних систем керування процесом;
      - схему контролю автоматики та блокування процесу;
      - технологічний режим та правила регулювання процесу.

1.4. Апаратник кульових млинів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник кульових млинів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник кульових млинів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник кульових млинів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виробництва фарб на технологічних лініях з дистанційним пультом керування, оснащеного комп'ютерними системами.

2.2. Завантажує пігменти та інші компоненти в силоси і ємкості зберігання за допомогою механізованих завантажувальних систем.

2.3. Вибирає на пульті керування порядок та параметри технологічного процесу шляхом уведення програми в комп'ютерну систему.

2.4. Зважує та дозує пігменти та інші компоненти в технологічні апарати за допомогою систем завантажування і дозування.

2.5. Вибирає та установлює режим роботи апаратів у режимі місцевого (ручного) керування.

2.6. Контролює роботу технологічного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів на всій дільниці.

2.7. Веде процес диспергування.

2.8. Обслуговує основне та допоміжне устаткування, яке установлене на технологічній лінії.

2.9. Виявляє та усуває неполадки у роботі устаткування і порушення технологічного процесу за допомогою пневмоелектричних сигнальних пристроїв.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник кульових млинів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник кульових млинів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник кульових млинів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник кульових млинів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник кульових млинів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник кульових млинів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник кульових млинів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник кульових млинів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник кульових млинів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник кульових млинів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник кульових млинів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник кульових млинів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник кульових млинів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник кульових млинів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник кульових млинів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник кульових млинів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.