Інструкція для посади "Маляр 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маляр 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра (будівельні роботи) 6-го розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та способи підготовки поверхонь для фарбування;
      - правила та способи роботи з масляними, казеїновими, силікатними, силіконовими, акриловими, емалевими, лаковими, водними та іншими фарбами, пігментами, наповнювачами та супутніми матеріалами;
      - технологію приготування фарб різних видів;
      - види розпису та шрифтів;
      - правила розмічання поверхонь;
      - правила та способи кольороутворення, підбирання та складання трафаретів;
      - способи та прийоми розпису поверхонь;
      - вимоги щодо допустимих відхилень поверхонь, що підлягають фарбуванню;
      - сучасну прогресивну технологію виконання робіт;
      - вимоги до якості виконання малярних та підготовчих робіт;
      - будову та правила експлуатації, регулювання, налагодження, поточного ремонту фарбопультів, пістолетів, агрегатів безповітряного розпилення, дрилів, електроміксерів, шліфувальних агрегатів, інших механізованих, пневматичних та електричних механізмів та інструменту;
      - способи та правила заправляння інструментів фарбами;
      - правила підтримання тиску в резервуарі у процесі роботи з ручними фарбопультами;
      - правила дотримання пожежної та електробезпеки;
      - правила і норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Маляр 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маляр 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маляр 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маляр 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні та відповідальні роботи з фарбування, ремонту зовнішніх і внутрішніх поверхонь об'єктів соціально-культурного, житлового та іншого призначення, пам'яток архітектури, культури та історії.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маляр 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маляр 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маляр 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маляр 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маляр 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маляр 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маляр 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маляр 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маляр 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маляр 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маляр 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маляр 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маляр 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маляр 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маляр 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маляр 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання робіт з високоякісного фарбування зовнішніх і внутрішніх поверхонь об'єктів соціально-культурного, житлового та іншого призначення, пам'яток архітектури, культури та історії.

5.2. Відновлення та підбирання кольорової гами пошкодженого або втраченого малюнка під час ремонту будівель.

5.3. Високоякісне ґрунтування та фарбування поверхонь із застосуванням електричного фарбопульту, пістолета-розпилювача, агрегату безповітряного розпилювання масляними фарбами, емалями та лаками на основі синтетичних складових.

5.4. Флейцювання, торцювання, оброблення, лакування поверхонь.

5.5. Нанесення декоративного дрібняка на фасади механізованим способом.

5.6. Витягування фільонок з підтушовуванням.

5.7. Опоряджання поверхонь рельєфною фактурою.

5.8. Фарбування поверхонь під дерево та природний камінь.

5.9. Написання та фарбування літер, цифр, малюнків масляною фарбою з розмічанням їх на підготовленій поверхні.

5.10. Виконання особливо складного орнаментального розпису в декілька тонів та об'ємного розпису.

5.11. Складання тональної гами особливо складних фарб згідно з технологією.